Fysiske færdigheder

Træning af det vestibulære system og kinæstetik, kryds-koordination, hånd-øje-koordination.

Sociale færdigheder

Samarbejde, empati, skiftes til at prøve, rolleleg.

Kognitive færdigheder

Årsag og virkning, opdagelsesleg.

shadowleft shadowright

Læring for livet begynder her

Børn oplever verden gennem leg. For børn går leg og læring hånd i hånd. En god legeplads er et fantastisk sted for børns frie leg. Den fremragende legeplads understøtter også pædagogernes arbejde med at guide og instruere børnenes leg.

Børns fysiske, sociale og kognitive udvikling er omdrejningspunktet i KOMPAN's design. Og vi udnytter vores unikke viden om børn i alle vores legepladsløsninger. Læring i ordets videste forstand er en hjørnesten i vores filosofi. Udendørs leg hjælper børn med at udvikle grundlæggende kompetencer og bidrage positivt til det sociale liv. Legepladsaktiviteter danner også grundlag for akademisk læring.

Det er grunden til, at vores legedesign er meget mere end bare for sjov. De er også skabt med det formål at fremme aldersrelevant leg og læring og støtte kravene i institutionens pædagogiske læreplan. Derfor kalder vi vores koncept for den lærende legeplads.

Børns leg er læring for livet.

 

Childdingbats -preschool

Legepladsredskaber til Den Lærende Legeplads