Læreplaner

Den Lærende Legeplads

shadowleft shadowright

Vuggestue og børnehave

På baggrund af samarbejder med utallige pædagoger og vuggestue- og børnehavebørn gennem mange år har KOMPAN opbygget en designtilgang og en række af legeredskaber som direkte støtter op om jeres arbejde med den pædagogiske læreplan og samtidig respekterer børns behov for fri leg. Med KOMPANs pædagogiske løsninger er I garanteret den ultimative legeplads for både fri, guidet og instrueret leg. En legeplads, der støtter jer i jeres arbejde med børnenes læring og leg og hænger sammen med jeres pædagogiske læreplan.

Legepladsen kan støtte op om den pædagogiske læreplan i forhold til

 • Sproglig udvikling
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer
 • Krop og bevægelse
 • Alsidig personlig udvikling
 • Sociale kompetencer

 

Indskolingen

På baggrund af samarbejder med utallige skoler gennem årene har KOMPAN opbygget en designtilgang og en række legeredskaber, som direkte støtter jeres pædagogiske arbejde med leg og læring og samtidig respekterer børnenes behov for fri leg. Med KOMPANs pædagogiske løsninger er du garanteret en lærende legeplads til indskolingen: en legeplads der er højeffektiv i frikvarterene og ligeså brugbar til leg og læringsformål, der går hånd i hånd med Fælles Mål og fagplaner i timerne også.

Legepladsen kan støtte op om Fælles Mål og fagplaner på følgende områder:

 • Sprog og udtryksformer
 • Natur og naturfaglige fænomener
 • Det praktisk-musiske
 • Bevægelse og motorik
 • Samvær og samarbejde
 • Sociale færdigheder

Fagplanerne i:

 • Dansk
 • Natur/teknik
 • Matematik
 • Idræt