Kognitive færdigheder

De mange bevægelige dele hjælper børnene med at forstå årsag og virkning. ‘Giraffen i skoven’ motiverer til rolleleg og understøtter den begyndende udvikling af sprogfærdigheder, fordi den inspirerer til historiefortælling.

Sociale færdigheder

Et åbent design appellerer til samvær med andre børn. Hulen under platformen indbyder til at trække sig tilbage i ly og lege et par sammen.

Fysiske færdigheder

Viften af klatre- og kravle-muligheder træner rum- og balancesans, den rumlige forståelse samt kryds-koordination og hånd-øje-koordination.

Emotionelle færdigheder

Den venlige giraf fremkalder positive følelser og støtter forståelse af empati.

shadowleft shadowright

Børnene ser en giraf. De voksne ser et pædagogisk lege- og læremiddel

"Giraffen i skoven" skaber sammenhæng mellem leg og læring. Med de to temaer, Skov og Giraf, inspirererer og motiverer legeredskabet legen og kan støtte pædagoger og lærere i at opfylde vigtige punkter i institutionens læreplan på det kropslige, læringsmæssige, sociale og emotionelle område.

Designet stimulerer vuggestuebørns sanse-motorik. De mange bevægelige elementer hjælper børnene med at forstå årsag og virkning. De forskelligt udformede åbninger giver pædagogerne mulighed for at åbne børnenes øjne for geometriske former. "Giraffen i skoven" har også plads til, at pædagogen kan sidde ned og observere og guide børnenes leg.

"Giraffen i skoven" er blevet testet grundigt af pædagoger og vuggestuebørn i flere måneder, før det endelige design var på plads, og legeredskabet har siden været en stor succes blandt både børn og pædagoger.

 

 

Childdingbats -preschool

Legepladsredskaber til Den Lærende Legeplads