Boligselskabet AKB-Rødovre

KOMPAN legepladser fra hele verden

Den 7. juli 2011 indviede Boligselskabet AKB-Rødovre en stor legeplads på 900 m². Legepladsen er den største af sin art i et dansk boligselskab - og så har børnene selv valgt den.

Planlægningen af den nye legeplads begyndte i efteråret 2010 i tæt samarbejde med den lokale KOMPAN-konsulent. En af grundstenene i AKB's filosofi er et aktivt beboerdemokrati, og det gælder både børn og voksne. Derfor var det også vigtigt for boligselskabet, at områdets børn og unge var med til at bestemme, hvordan legepladsen skulle se ud.

"For os er det en selvfølge at inddrage børnene, når vi planlægger en ny legeplads. Vi inviterer alle områdets børn til et møde, hvor vi præsenterer forskellige forslag til legepladser. Så snakker vi de forskellige muligheder igennem og beslutter i fællesskab, hvordan den nye legeplads skal se ud," fortæller Søren Lillevang, der er ejendomsleder i Boligselskabet AKB-Rødovre.

Børnene var begejstrede for KOMPANs løsning, som tilgodeser alle børn fra 0 til 15 år. Legepladsen er inddelt i forskellige områder, som er beregnet til en bestemt aldersgruppe. Legeområdet til småbørn består f.eks. af et KOMPAN STORY MAKERS-legetårn, vippedyr samt de uundværlige gynger. De større børn kan blive udfordret i det store KOMPAN COROCORD-net samt på den lige så uundværlige SUPERNOVA. Boligselskabet har udskiftet to mindre legepladser inden for de sidste par år og er meget glade for helstøbt gummibelægning som faldunderlag. Derfor har de også valgt denne type underlag til den store legeplads.

"Sikkerheden har højeste prioritet, når vi skal vælge legeredskaber. Tingene skal bare være i orden. Derudover lægger vi stor vægt på sanseoplevelser for børnene. De skal have noget ud af at lege på legepladsen. Vi oplever KOMPAN som en troværdig leverandør, der lever op til vores kriterier for sikre legeredskaber og sanseoplevelser for børnene. Samtidig er vi bevidste om den økonomiske fordel, der ligger i at vælge den samme leverandør til en totalløsning", fortsætter Søren Lillevang.

Områder til børn og unge bliver generelt prioriteret højt hos AKB. Indtil januar 2011 var boligselskabet involveret i udviklingsprojektet "Unge til mikrofonen". Formålet med projektet var at skabe et forum, hvor de unge, som udgør en stor del af de almennyttige boligområder, kunne komme til orde. Projektet gav AKB flere gode ideer til, hvad de unge gerne vil have, og hvordan de kan inddrages, når der skal skabes områder til dem.

 

Hurtige fakta

Placering: Rødovre

Areal: 900 m²