Initiativ til modernisering på to frisiske landsbyskoler

KOMPAN legepladser fra hele verden

En legeplads med mange funktioner - også uden for skoletid

St. Jozef Skole i den frisiske by Heeg i Holland er en såkaldt almen skole, men den foretrækker at blive kaldt en "samlivsskole". Den nye bygning har nemlig huset to grundskoler siden sommeren 2007: den katolske skole St. Jozef Skole og It Wrâldfinster, som er en protestantisk grundskole. I alt er der 270 elever. Jeroen Meijnders er skoleleder på St. Jozef skole: "Heeg er et lille lokalsamfund med ca. 2.000 indbyggere. Inden sammenflytningen legede alle børnene sammen. Skolegården havde derfor en meget vigtig funktion i lokalsamfundet, også uden for skoletiden." KOMPAN leverede legeredskaberne i stål og plast: dvs. meget slidstærke og egnet til alle aldre. "Børnene i Heeg, som ikke tidligere har været vandt til ret så motoriske udfordringer i frikvartererne, er helt vilde med legepladsen," fortæller Jeroen Meijnders.

"Det var nu sammenflytningen skulle ske, ellers ville der ikke være sket noget i de næste 40 år," siger repræsentanter for begge skoler. Skulle det lykkes, at få en ny skolebygning, var det nødvendigt at begge skoler udtrykte ønske om en fælles skolebygning som erstatning for de to individuelle skoler. Holdningen i den travle landsby var, at det var på høje tid. Byen ligger i et område med mange søer i det sydvestlige Frisien. St. Jozef Skole skulle flytte af hensyn til trafiksikkerheden, og deraf udsprang ideen til én ny skolebygning. Skolen, der blev bygget i 1921, kunne ikke leve op til kravene til moderne undervisning. Wymbritseradiel kommune undersøgte muligheden for at bygge én samlet skolebygning uden ekstra omkostninger, og i 2004 var de økonomiske midler skaffet. Så mørtlen på den nye bygning i De Jister er kun lige blevet tør.

Alle blev involveret

Legepladsen i Harderwijk skulle være et rart sted at lege og dyrke sport, men den skulle også være holdbar. "Det var her, KOMPAN kom ind i billedet. Vi besøgte stedet med repræsentanten Erik Kolleman for at se KOMPAN FREEGAME og vidste straks, at det var lige, hvad vi ønskede os." Opbygningen af legepladen var et fælles projekt mellem KOMPAN og den virksomhed, der stod for klargøringen af grunden. Men naboerne var også dybt involverede i projektet. "Igennem hele processen havde vi kontakt til lokalstyret og beboerne i Tinnegieter. Så alle har bidraget til legepladsens tilblivelse."

Tilgængelig atmosfære

Jeroen Meijnders siger: "På det tidspunkt havde vi udfærdiget visionerne for den nye skolebygning. Grundprincipperne var, at vi ønskede at fungere uafhængigt som skoler - og hver især være tilknyttet vores egne grupper - men vi ønskede at gøre det under samme tag. Vi ville skabe en tilgængelig atmosfære i bygningen, især for forældrene, og der skulle moderniseres og etableres gode it-faciliteter og moderne undervisningsmetoder."

Frie hænder

En ny skole fortjener et legeområde med udfordringer. Det var et generelt ønske, at legepladsen skulle kunne benyttes af forældre med små børn samt skolebørn og unge udenfor skoletiden. St. Jozef Skole fik mere eller mindre frie hænder til anlæggelsen og udsmykningen  af legepladsen. De nedsatte et udvalg for legeområdet og afholdt informationsaften for de lokale. Sammen med skolen, flere idrætsforeninger, andre landsbyparter, Heemspark Fonden og en forælder med erfaring i at søge om tilskud blev der udarbejdet en ansøgning til SenterNovum, der hører under det hollandske økonomiministerium og støtter foreninger med sociale tiltag. Tilskuddet kom i hus, fordi planen var så bredt anlagt.  

Et maritimt islæt

Valget af KOMPAN skyldes den høje kvalitet og stål- og plastredskabernes flotte fremtræden, det, at det ikke er aldersspecifikt, samt KOMPANs ideer til legeplanen. Med reference til Heegs rolle som center for maritime sportsgrene valgte man at give projektet et maritimt islæt ud over de grønne planter og stier. Det maritime kommer f.eks. til udtryk i brolægningen, hvor en "vandsti" flyder over hele skolegården i blågrønne sten. Der er også dekorative "fortøjningspladser" samt en "dæmning" i brolægningen.

Utroligt populær

De mest populære legeredskaber er "græshopperne" (springe-buk-redskaber), en Spinner Bowl, en Supernova og den utroligt populære Electra. Småbørnene har fået et roterende sandkassebord og en vandhane, de kan eksperimentere med, samt en Navigator, Cruiser og en gynge til at klatre, rutsje, kravle og gynge i. "Børnene synes, det er fantastisk", fortæller skolelederen. 

 

Hurtige fakta
Placering: Heeg i Holland