Reculver Grundskole

KOMPAN legepladser fra hele verden

Reculver Grundskole kom i kontakt med KOMPAN, da skolen stod tilbage med en tom byggegrund.

Personale og elever ønskede at udvide den oprindelige legeplads til det ubenyttede område. Formålet var især at tilføre nye ressourcer til legepladsen, som kunne fremme et højt aktivitetsniveau i et sikkert udendørs legemiljø. Reculver ønskede desuden at sikre, at legepladsen også kunne benyttes af deres elever med syns- og hørehandicap.

Inden for en uge blev det første møde afholdt på skolen. Kravene blev fastsat, og fokus var på ønsket om at skabe en legeplads, der kunne medvirke til, at så stor en del af undervisningen som muligt ville kunne foregå udendørs. Reculver havde allerede indsamlet ideer til legepladsen fra skolebestyrelsen, og det blev grundlaget for skolens nye legepladsdesign.

Dette var de overordnede krav til legepladsen:

  • at skabe områder på legepladsen, så der er aktiviteter tilpasset alle
  • at få bedre rammer til brug i idrætsundervisningen
  • en udendørs arena
  • flere steder med mulighed for leg i al slags vejr
  • at skabe et alsidigt område, som flere fag kan have glæde af
  • en spændende legeplads med lang holdbarhed (mere end 15 år).

Reculver har nu et ekstra lege- og aktivitetsområde til al slags vejr på 750 kvadratmeter og har dermed fået en alsidig legeressource med de elementer, som skolen ønskede. Projektet er omfattet af KOMPANs op til 20-årige garanti og er blevet suppleret af kurser til det pædagogiske personale, der arbejder med eleverne i frokostpausen, samt kurser til idrætslærerne. De nye udendørsressourcer har medvirket til, at skolen har nået sit mål med 5 timers kvalitetsidrætsundervisning om ugen, og at eleverne er mere aktive i frikvartererne.

 

Hurtige fakta
Placering: Reculver i Storbritannien