Førskolebørn

Leg er altafgørende for børn

Førskolebørn adskiller sig fra småbørn både fysisk, socialt og kognitivt. Den væsentligste forskel i legemønstrene er førskolebørnenes evne til at lege rollelege, der bygger på mundtligt samspil. Under de rette forhold kan børnene fordybe sig i rollelege, der varer i timevis eller endda dagevis.

Mere avancerede fysiske færdigheder

Førskolebørn har stadig brug for at træne deres grovmotorik og sanser. Det sker igennem de fysiske aktiviteter, de deltager i, og de udfordringer, de får igennem legen. De lærer gradvist at hoppe med begge ben på én gang og at stå på ét ben. De lærer at gynge selv, stå på rulleskøjter og cykle. Gennem en lang række fysiske aktiviteter får de opbygget kroppens koordinationsevne, hånd-øje-koordination og deres generelle forståelse af deres fysiske evner. Hop og løb er også vigtigt for at styrke knoglemassen, som de skal bruge resten af livet.

Sprog og rolleleg

Førskolebørn bliver bedre og bedre til at udtrykke sig mundtligt. Det inspirerer dem til at lege rollelege i timevis ansporet af et ønske om at kontrollere det ukontrollerbare. Da børn i førskolealderen har begrænset kontrol over deres verden, bruger de deres fantasi til at skabe situationer, de selv kan være herre over. Det gør dem i stand til at lege, at de er i sociale situationer, som de endnu ikke helt forstår, men hvor de kan opbygge en forståelse for de sociale fænomener, der omgiver dem.

Grænseløs fantasi

Førskolebørnenes rollelege er tæt forbundet med deres livlige fantasi. De finder på meget fantasifulde lege, de kan lege igen og igen. Det udvikler børnenes evne til at bruge sproget og deres kreative evner. Sammen med eventyr og andet, der stimulerer fantasien, kan legeområders letgenkendelige temaer fremme denne udvikling.

Forståelse af handling og konsekvens

Igennem leg og direkte samspil med andre lærer førskolebørn gradvist at forstå sammenhængen mellem handling og konsekvens i deres omgivelser. Eftersom børn har brug for at gøre sig erfaringer med ting for at forstå dem til fulde, skal legeområder give mulighed for forskellige aktiviteter, der illustrerer sammenhængen mellem handling og konsekvens, f.eks. manipulation af forskellige genstande. Andre elementer som f.eks. blomster, der gror i potter, kan også fremme børnenes forståelse af verden.

Nøgleord for førskolebørns udvikling og leg:

  • Leg, der støtter grovmotorikken
  • Tæning af finmotorikken
  • Rammer for rollelege
  • Aktiviteter med handling og konsekvens.

Anbefalede legeaktiviteter

Grovmotorik, rumfornemmelse og balancesans: klatre, kravle, bevæge sig op og ned, vippe, glide, balancere, gynge, snurre langsomt rundt, stimulering af finmotorik - klatrenet, bakker, trapper samt elementer, der gynger eller snurrer langsomt rundt.

Elementer, der stimulerer finmotorikken, øger forståelsen af handling og konsekvens og støtter den sproglige udvikling: dele i forskellige materialer, som børnene kan gøre noget med, byggelege med sandkasseting samt fantasifulde temaer, der styrker rollelege.

Ved anlæggelsen bør man sørge for, at der er:

bakker og forskellige aktiviteter, skygge (f.eks. fra frugttræer), eventuelt blomster i potter og blomsterbede. Der bør være bløde underlag i en række forskellige materialer, f.eks. sand, græs, gummi og træflis, men også stier med hårdt underlag til trehjulede cykler og gåvogne.