Skolebørn

Leg er altafgørende for børn

Fysisk overlegenhed

Alderen fra 6-12 år beskrives ofte som barndommens guldalder. Såfremt børnene har haft en alderssvarende udvikling, kan de næsten gøre og lære hvad som helst. Fysisk er de proportioneret som voksne, og deres balancesans forbedres hele tiden.

Det er vigtigt at etablere vaner, der involverer regelmæssig fysisk aktivitet, i alderen mellem 6 og 12 år, og de fysiske færdigheder (læring/kontrol) skal også støttes i denne periode. Idrætseksperter påpeger ofte, at det er vigtigt at styrke børnenes smidighed, balance og koordination. De er også enige om, at leg og morskab er afgørende, hvis børn i denne alder skal motiveres til fysisk aktivitet.

Skolebørn behersker de basale koordinationsfærdigheder som f.eks. løb, hop, balance, rulle, kaste, gribe, klatre og kravle, og det er vigtigt, disse færdigheder fortsat udvikles ved at give børnene mulighed for varierede legeaktiviteter.

Derfor er legepladser, når de er udformet korrekt, de perfekte omgivelser til at hjælpe børn med at nå den fysiske overlegenhed, som de søger i denne alder.

Medfølelsen udvikles

Alderen 6-12 år bliver ofte omtalt som den medfølende alder. Børnene får gradvist en større forståelse for andres følelser, reaktioner og motiver. 6-årige har bedre ordforråd og taler flydende, hvilket giver dem mulighed for at lege mere avancerede lege. Rollelege udskiftes gradvist med regelbaserede lege, og skolebørn kan generelt godt lide en form for konkurrenceelement.

Kreativitet og regler

Skolebørn udlever deres kreativitet gennem regelbaserede lege. De har stor fornøjelse af at opstille regler og sammenligne sig selv med andre. De er vilde med traditionelle lege som gemmeleg og tagfat. De søger dog også større fysiske udfordringer og afprøver deres grænser for at udvikle endnu flere færdigheder. Legeområder og legeredskaber til denne aldersgruppe skal både understøtte behovet for traditionelle lege og mere eksperimenterende lege.

Aktiv læring

Skolebørn lærer i klasseværelset, men nyere forskning viser, at meget af børns læring - herunder mange "livsfærdigheder" og en bedre forståelse af naturen - skal læres aktivt og ikke gennem passiv undervisning. Udendørs legeomgivelser med målbare udfordringer, hyggehjørner, hvor mindre grupper kan samles, og mulighed for en bred række legeaktiviteter kan hjælpe børn til at forbedre koncentrationen og indlæringsevnen.

Nøgleord for skolebørns udvikling og leg:

  • Smidighed, balance og koordination for at støtte grovmotorikken
  • Rammer for regelbaseret leg
  • Steder at mødes og være sammen.

Eksempler på gode legeaktiviteter

Grovmotorik: smidighed, balance og koordination gennem aktiviteter, hvor børn kan klatre, kravle, hoppe, vippe, glide, snurre rundt, balancere og gynge. Aktiviteter, der understøtter dette, er f.eks.: klatrenet, stejle bakker, gynger, fjedre, vipper, snurrende elementer og rutsjebaner.

Social leg: Selvom skolebørn kan lege i større grupper har de også behov for at trække sig tilbage i mindre grupper - især pigerne.

Stimulering af finmotoriske færdigheder gennem leg med sand og vand appellerer stadig til de yngste børn i denne aldersgruppe.

Ved anlæggelsen bør man sørge for, at der er:

Fast underlag til boldspil, varierende aktiviteter til leg og fysisk aktivitet på forskellige niveauer. Skygge (f.eks. fra træer, der er velegnede til klatring) og områder, hvor mindre grupper kan hygge sig sammen.