Småbørn

Leg er altafgørende for børn

I løbet af de sidste 25 år har hverdagen for småbørn ændret sig drastisk. Den stadigt mere stillesiddende livsstil blandt småbørn gør, at pædagoger og specialister på børneområdet advarer om forsinket fysisk, social og sproglig udvikling. Eksperterne er enige om, at udendørs leg har en positiv indvirkning på småbørns udvikling.

Udfordringer i den rette størrelse

Når man planlægger legepladser for småbørn, er det vigtigt at huske, hvor SMÅ børn i denne aldersgruppe egentlig er. En gennemsnitlig 2-årig er ca. 90 cm høj og har et hoved, der er forholdsmæssigt større end på en voksen, samt arme og ben, der er kortere. Legeredskaber og legeområder til småbørn skal udformes med dette i baghovedet.

Krop og sind

Fra fødslen er mennesker mere fysisk end mentalt udviklede, og derfor er fysisk udfoldelse så vigtigt, for at de mentale færdigheder udvikles. Mange børn starter i dag tidligere med skoleaktiviteter, men det er ikke nødvendigvis en fordel, hvis det indebærer, at den tid barnet ellers ville have brugt på leg og fysisk aktivitet i stedet bruges på skoleundervisning.

Rumfornemmelse

Småbørns rumfornemmelse er endnu ikke fuldt udviklet. De har brug for at bevæge sig op og ned, stille sig oven på og under noget, kravle over og under samt sidde højere oppe og længere nede - alt sammen for at udvikle deres rumfornemmelse. Forståelsen af forholdet mellem afstande og rum er noget, der er helt grundlæggende for senere at kunne lære f.eks. matematik.

Berøringssans

Småbørns nervesystem er langsommere end voksnes, og det påvirker deres berøringssans. Det er vigtigt at stimulere hånd-øje-koordinationen, der skal støttes og øves. Velindrettede legeområder og legeredskaber skal designes med dette for øje.

De første venskaber

Forskning har vist, at småbørn deltager i sociale samspil på trods af deres manglende sproglige færdigheder. De finder på lege med gentagelser og leger i grupper, hvor de efterligner hinandens handlinger og lyde. Legeredskaber som vippedyr, små vipper eller mavegynger, der står sammen parvis for at indbyde til øjenkontakt og leg i grupper på to eller tre, kan fremme dette.

Sproglig udvikling

Ved at sætte navn på ting og beskrive genstande og situationer er samtalen mellem barn og voksen en nøglefaktor i forbindelse med den sproglige udvikling. Legepladser og legeredskaber kan anspore dette vigtige sproglige samspil, især når de ligner velkendte situationer og giver ideer til fantasifulde tema- og rollelege. Elementer, der kan beskrives og fortælles om, som der kan sættes navn på, eller som kan sammenlignes, hjælper også småbørn til at udvikle disse vigtige tidlige færdigheder.

Nøgleord for småbørns udvikling og leg:

  • Træning af motoriske færdigheder
  • Elementer, der støtter den sproglige udvikling
  • Leg med handling og konsekvens.

Anbefalede legeaktiviteter

Grovmotorik, rumfornemmelse og balancesans: klatre, kravle op og ned, vippe, glide, balancere, gynge, stimulering af finmotorik - klatrenet, trapper og rutsjebaner samt elementer, der gynger eller snurrer langsomt rundt.

Elementer, der stimulerer finmotorikken og den sproglige udvikling: dele i forskellige materialer, som småbørn kan gøre noget med samt sandkasseting og tematiske strukturer.

Ved anlæggelsen bør man sørge for, at der er:

Små bakker, niveauforskelle og skygge (fra f.eks. frugttræer). Duftende planter. Der bør være bløde underlag i en række forskellige materialer f.eks. sand, græs, gummi og træflis, men også stier med hårdt underlag til trehjulede cykler og gåvogne.