Voksne

Leg er altafgørende for børn

Voksne og legepladser? WHO's anbefalinger fra 2010 om fysisk aktivitet omfatter leg som en af de fysiske aktiviteter, voksne bør deltage i – udover gåture, cykling, sport og styrketræning.

WHO anbefaler, at voksne (mellem 18 og 64 år) får mindst 150 minutters moderat fysisk aktivitet om ugen (eller 75 minutter hård fysisk aktivitet). For at opnå yderligere sundhedsfordele bør voksne øge den moderate motion til 300 minutter om ugen (eller 150 minutter hård fysisk aktivitet). Muskelstyrkende aktiviteter anbefales to gange om ugen.

Mange legepladsaktiviteter som f.eks. gynger og boldbaner appellerer til voksne, selvom de fleste udendørsløsninger til voksne fokuserer på fitnessredskaber. 

Over 65

For voksne i denne aldersgruppe består den fysiske aktivitet typisk af fritidsaktiviteter med fysisk udfoldelse, transport (f.eks. gang eller cykel), arbejde (hvis man stadig arbejder), huslige pligter, leg, spil, sport eller planlagt træning i dagligdagen, med familien eller i forbindelse med aktiviteter i nabolaget.

For at forbedre hjerte-kar-systemet, muskelstyrken, knoglerne og et godt helbred samt reducere risikoen for demens, depression og hjernens forfald anbefales følgende:

 

 1. Ældre borgere bør deltage i mindst 150 minutters moderat fysisk aktivitet eller mindst 75 minutters hård fysisk aktivitet om ugen (eller en kombination af begge).
   
 2. Fysisk træning bør dyrkes i sessioner af mindst 10 minutters varighed.
   
 3. For at opnå yderligere helbredsmæssige fordele skal de nævnte mængder fysisk udfoldelse fordobles.
   
 4. Voksne i denne aldersgruppe med begrænset mobilitet bør dyrke motion mindst 3 gange om ugen for at forbedre balanceevnen og forebygge faldulykker.
   
 5. Denne aldersgruppe bør lave muskelstyrkende aktiviteter, der omfatter de store muskelgrupper, mindst 2 dage om ugen.
   
 6. Hvis helbredstilstanden ikke tillader dette aktivitetsniveau, bør personer i denne aldersgruppe være så fysisk aktive, som det er muligt.