Leg og læring

KOMPAN Play institute

Der er mere og mere forskning, der viser, at fysisk aktivitet og kognitiv opmærksomhed hænger uløseligt sammen. Når børn er fysisk aktive, viser det sig ofte, at de har lettere ved at lære og klarer sig bedre i skolen. Nogle undersøgelser påpeger, at visse undervisningslektioner ville kunne udskiftes med fri udendørs leg, uden at det ville forringe de boglige evner. Faktisk ville man opnå bedre boglige resultater med mere fysisk aktivitet.

Mange undersøgelser er endnu ikke blevet afsluttet, men én ting er sikkert: Børn er nødt til at være følelsesmæssigt i balance for overhovedet at kunne lære noget. Leg er en yderst effektiv måde at skabe eller genskabe børns følelsesmæssige ligevægt.

Børn lærer i skolen, men de lærer også af livet. De motoriske evner bliver ikke udfordret nok i vores stillesiddende hverdag, og det er fundamentet for al anden læring. Det samme gælder for generelle "livsfærdigheder", der bl.a. omfatter vores forståelse for naturen og de sociale spilleregler. Lærere taler om manglende følelsesmæssig intelligens hos mange børn. Leg på legeplads stimulerer de generelle livsfærdigheder, fordi børn lærer at dele, være tolerante og tackle konflikter - og ikke mindst at stå i kø og vente på, det bliver deres tur.

Børn lærer forskelligt og har forskellige kognitive evner på forskellige alderstrin. Derfor er det vigtigt at tage den præcise aldersgruppe i betragtning ved planlægningen af en legeplads. Læs mere om de forskellige aldersgruppers behov på nedenstående links.

 

Læs mere om Leg for alle aldre

Den Lærende Legeplads

KOMPAN har skabt et nyt koncept for legepladser for læring - Læs om Den Lærende Legeplads