Leg og social inklusion

KOMPAN Play institute

Legepladser og legearealer tjener mange formål. Et af dem er at integrere og forene børn i leg. Mere end 50 % af verdens befolkning lever i byer. I de vestlige lande overstiger tallet 70 %. For byfamilier er legepladser frie og sjove områder, hvor man kan have det rart sammen, være fysisk aktiv og gøre byen til sin egen, samtidig med at man er sammen med andre.

Leg for alle

Dem, der planlægger legepladser, er nødt til at skabe legepladser, der er tilgængelige og brugbare for alle. At gøre offentlige udendørsarealer tilgængelige for personer med handicap og skabe legemuligheder for alle aldre er en væsentlig del af denne udfordring. KOMPAN Play Institute har sammensat nogle retningslinjer for design af legepladser og legeredskaber, der skal kunne bruges af alle:

Ældre børn bliver tit glemt i planlægningen af legepladser. Det kan medvirke til isolation og endda hærværk. Hvis legepladser designes til at imødekomme de ældre børns behov, kan de have en positiv indflydelse på børnenes fysiske udfoldelse, sociale samspil og følelsen af fælles ejerskab. Det kan også være med til at mindske hærværk. KOMPAN Play Institute har udarbejdet et sæt retningslinjer for design af legepladser til teenagere.

Brochurer fra KOMPAN Play Institute

Leg for Alle
Det nyeste indenfor universelt design, tilgængelighed og inklusion på legepladser

 

Play for Health
Et sundere liv gennem leg - Bemærk venligst at materialet er på engelsk