OM KOMPAN

Om Kompan

KOMPANS KERNEVÆRDIER er baseret på sundhed, læring og miljø.

Sundhed - Mere leg, sundere børn

Ikke blot fysisk, men også mentalt. Velindrettede legepladser fremmer ikke blot børns fysiske form. De hjælper dem også med at udvikle deres sociale, kognitive, følelsesmæssige og kreative evner. Hos KOMPAN er vi overbevist om, at fysisk og mental sundhed hænger uløseligt sammen. De løsninger vi tilbyder, stimulerer derfor både krop og sind. KOMPAN skaber attraktive legeområder for børn i alle aldre og samfundet som helhed.

Læring - Der er indlæring bag al morskab

Når børn leger udvikler de alt lige fra fysiske færdigheder til sociale kompetencer. Læring og tilegnelse af færdigheder foregår konstant - også selv om det ikke ser sådan ud, fordi de "bare" har det sjovt. De erfaringer børn gør gennem aktiv udendørs leg, gavner dem resten af deres liv. KOMPAN tilbyder løsninger som aktivt og konstruktivt hjælper børn med, at takle livets mange forskellige udfordringer.


Miljø - Vi skaber en bedre fremtid for børn

KOMPAN er en miljøbevidst virksomhed og for os betyder gennemtænkt design også bæredygtigt design. Vores legeredskaber består af genanvendeligt materiale så vidt som overhovedet muligt. Der anvendes intet plast som indeholder kritisk materiale. Produktionsprocessen er tilrettelagt så den påvirker miljøet mindst muligt og vi stiller samme høje krav til vores leverandører. Ved enden af deres livscyklus kan KOMPAN-redskaber let bortskaffes eller genbruges på miljøvenlig vis.