Aktive Byrum

Legesyge byer for gladere og sundere samfund

I dag lever 60 % af verdens befolkning i byer. Forskere fra FN estimere dette til at stige til 80 % i 2050. En af konsekvenserne ved denne udvikling er en øget inaktiv livstil. Især voksne og børn bliver mindre og mindre fysisk aktive dag for dag. Denne tendens påvirker i høj grad sundhed og livskvalitet. Forskning iværksat af KOMPAN Fitness Institute påviser, at voksne ønsker at være mere aktive men er begrænsede af mindre fritid og adgang til gratis og motiverende faciliteter for alle uanset alder og evner. Forskningen viser at 60 % føler at de offentligt tilgængelige aktivitetspladser og –områder ikke inspirerer dem til at blive fysisk aktive.

World Health Organization (WHO) anbefaler leg som et middel for børn til at være fysisk aktive. Adskillige undersøgelser viser at børn ønsker sig flere muligheder for at lege udendørs, og at legepladser er yderst effektive i forhold til fysisk aktivitet, velvære og trivsel. KOMPANs forskning viser at børn i 3 til 6 årsalderen som har adgang til udendørs legeområder i deres institution, er 33 % mere fysisk aktive sammenlignet med børn i mere konventionelle institutioner.

I KOMPAN er vi konstant engagerede i at finde ny viden om hvordan folk, uanset alder og evner, inspireres til at være fysisk aktive. Med udgangspunkt i vores forskning og viden tilbyder vi innovative, motiverende og holdbare løsninger der er tilpasset omgivelserne.

Vi samskaber Aktive Byrum ved at samarbejde med eksperter og opinionsledere som er forpligtede til at forbedre velvære og trivsel i bysamfundene. Vi har etableret et partnerskab med Gehl og Gehl Instituttet, den nordamerikanske nonprofit legeorganisation KaBoom og Syddansk Universitet for at udvikle og sprede konceptet Aktive Byrum.