Alderssvarende Leg 1-3 år

  • Støtte sansemotorikken

  • Støtte sprogudvikling

  • Støtte årsags-virkningslege

 

MERE KROP END TANKE

Fysisk aktivitet er afgørende for at småbørn udvikler deres indlæringsevne. De har brug for at bevæge sig op og ned, stille sig ovenpå og nedenunder, kravle over og under og sidde højere end og lavere end for at opbygge rumsans. Hånd-øje koordinationen skal stimuleres og støttes.

SPROGLIG UDVIKLING

En vigtig drivkraft for sproglig udvikling er voksen-barn interaktion. KOMPAN legepladser og legeredskaber kan fremme og støtte denne, især når de tematiserer genkendelige situationer og støtter fantasi- og rollelege. Derfor kan elementer der kan beskrives, rapporteres om, navngives eller sammenlignes også hjælpe småbørn med at udvikle disse vigtige tidlige færdigheder.

UDFORDRINGER I DEN RIGTIGE STØRRELSE

Det er vigtigt at huske, hvor små børn er under 4 år. Legeredskaber og -legeområder til dem skal udformes med dette for øje.

DE FØRSTE VENSKABER

Forskning viser, at småbørn deltager i sociale lege på trods af deres manglende sprogfærdigheder. De finder på gentagelseslege og leger dem i grupper, hvor de gentager hinandens handlinger og lyde. Aktiviteter såsom fjederredskaber,små vipper eller mavegynger placeret parvis for at indbyde til øjenkontakt og leg i grupper af 2 eller 3 børn fremmer social kontakt.


Hestevognen/Hønsehuset

Fantastisk til at støtte tumlingens kognitive og sociale indlæring. De manipulerbare aktiviteter er sat sammen sådan , at de støtter leg side om side. Der er mange taktile og flytbare elementer, som støtter op omkring evnen til at tænke logisk og forstå hvordan objekterne fungerer. Når man bevæger hønen kan man se hendes æg og øseskeerne transporterer sand og andre materialer. Temaet omkring hestevognen inviterer til rolleleg, og hesten er populær for især de lidt ældre tumlinger.

Legeværdier

AESIR_PIECHART_PHYSICAL

Social-emotionel

AESIR_PIECHART_COGNITIVE

AESIR_PIECHART_CREATIVE