Lighed i leg – Undersøgelse af legepladsanvendelse hos børn med handicap

KOMPAN research, equality in play

Børn med handicap har mindre end halvt så stor chance for at få adgang til legepladser end børn uden handicap, viser undersøgelse

Når børn med eller uden handicap leger med hinanden, understøttes udviklingsområder som tolerance, empati og at være selvhjulpen i begge brugergrupper. Denne undersøgelse fra KOMPAN Play Institute viser, at 71 % af kørestolsbrugere synes, at deres nærmeste legeplads er utilgængelig. Den peger også på, hvilke aktiviteter børnene foretrækker.

Legepladser er velkendte for effektivt at motivere børn til at være fysisk aktive på en sjov måde. For at dette virkelig kan gøre sig gældende for børn med eller uden handicap, skal legepladser være lige tilgængelige og interessante for begge grupper.

Rul ned for at se vores vigtigste fund i infografikken

DK_FINAL_Equality in Play (1).png