Fordele ved et aktivt samfund

Sundere mennesker, stærkere lokalsamfund, bedre økonomi

At komme i form er meget mere end et mål i sig selv. Det er et middel til at få et bedre liv: regelmæssig fysisk aktivitet giver en markant forbedring af helbred, social tilknytning og produktivitet.

  FItness-wheel_UK_master-Large.png

Sammen kan vi aktivere folk og lokalsamfund ved at tilbyde sjove og dynamiske træningsløsninger, som gør kortsigtede forandringer til langsigtede resultater. Glæden ved at bevæge sig gælder alle stadier af livet og alle samfundslag. Lokalsamfundene bliver stærkere, og mennesker får en betydeligt højere livskvalitet og forbliver selvhjulpen til en meget høj alder. Listen af fordele ved fysisk aktivitet er næsten uendelig.

 

KILDER:

John J. Ratey, 2013. Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. Reprint Edition. Little, Brown and Company; McKinsey Global Institute; WHO (World Health Organization)