Fysisk aktivitet blandt småbørn

Børns vaner for fysisk aktivitet etableres allerede i de første år og følger mange børn gennem skoletiden og senere hen ind i voksenlivet.

Vi ved at overvægt og risiko for hjerte-karsygdomme udvikles så tidligt som i de første år af barndommen. Undersøgelser viser, at blodkar ændres og andre faktorer, som er umiddelbare tegn på begyndende hjerte-karsygdomme, opdages så tidligt som i 3 årsalderen. I denne aldersgruppe er et forhøjet BMI, blodtryk og kolesteroltal nogle af de store risikofaktorer (1).

Sammenhængen mellem risikofaktorerne og mængden af fysisk aktivitet blandt 9 og 15 årige er blevet påvist i European Youth Heart Studies (EYHS) (2,3). Meget få undersøgelser har dog undersøgt hvordan fysisk aktivitet påvirker børnehavebørn på forskellige sundhedsparametre. Derfor findes der kun meget begrænset viden om hvorvidt manglende fysisk aktivitet i barndommen er skadelig. Men, på baggrund af eksisterende viden omkring fordelene ved fysisk aktivitet hos skolebørn, er vores hypotese, at en vis mængde fysisk aktivitet fra en tidlig alder er vigtig for sundheden nu og senere i børnenes liv.

Danmarks Statistik har angivet, at 95 % af alle børn mellem 3 og 5 år enten går i børnehave eller en tilsvarende institution. Dette betyder at næsten alle børn i denne aldersgruppe er involveret mere eller mindre i et børnepasningssystem. De bruger det meste af dagen i børnehaven, som derfor bør tilbyde et miljø der fremmer fysisk aktivitet.

Vores viden omkring børns mønster for fysisk aktivitet er begrænset, da kun få undersøgelser er blevet gennemført (primært i USA), og få forskningsgrupper fokuserer på netop dette emne. Derfor ville en undersøgelse af omfanget af fysisk aktivitet i børnehaverne som identificerer de afgørende faktorer for bevægelsesmønstrer være yderst relevant. Vi har igennem længere tid gerne ville undersøge effekten af fysisk aktivitet hos børnehavebørn. Forud for denne undersøgelse skulle vi bruge en mere omfattende indsigt i de afgørende faktorer for fysisk aktivitet blandt børnehavebørnene, og på baggrund af dette har vi for nyligt gennemført en pilotundersøgelse.

Mål og metoder

Pilotundersøgelsen havde to primære mål:

  • At beskrive niveauet af fysisk aktivitet blandt 3 til 6 årige i løbet af dagen i institutionen;
  • At fastsætte de væsentlige demografiske faktorer som påvirker niveauet for fysiskaktivitet i institutionen,

Heriblandt også børnenes alder og køn, type af børnehave, området hvor institutionen er placeret og de socio-demografiske data fra forældrene. Vi undersøgte niveauet af fysisk aktivitet blandt børn i forskellige børnehaver placeret i forskellige områder.

184 børn fra syv forskellige børnehaver deltog i undersøgelsen.

Se hele undersøgelsen ved at klikke på ovenstående link.