Garanti

Vi har branchens bedste garanti

LIVSTIDSGARANTI*

 • Galvaniserede bærende dele:
  • Stålstolper
  • Tværbjælker
  • Gulvrammer
  • Topbeslag
 • Dele i rustfri stål
 • Paneler i EcoCoreTM og HDPE

15 ÅRS GARANTI

 • Forarbejdet robinietræ

10 ÅRS GARANTI

 • HPL-gulve og -paneler
 • Galvaniserede og aluminiumsmetaldele med malet finish
 • Andre galvaniserede metaldele
 • Andre dele i rustfrit stål
 • "S"-klemmer i rustfrit stål
 • Massive plastdele
 • Ikke-malede metaldele
 • Sibirisk lærketræ
 • Andet forarbejdet tømmer

5 ÅRS GARANTI

 • Kunststofbelagte krydsfinerplader
 • Hule plastdele
 • Andre malede metaldele
 • Fjedre og kuglelejer
 • Reb- og netkonstruktioner
 • Betonelementer
 • Flexotop toplag EPDM gummi

2 ÅRS GARANTI

 • Bevægelige plast- og metaldele
 • EPDM-gummimembranmateriale
 • Elektroniske komponenter 
 • Flexotop genanvendt EPDM
 • Solafskærmnings- og solsejlløsninger

GARANTIDÆKNING

Denne garanti gælder for KOMPANs produkter i de garantiperioder, som er angivet for hver produkttype ovenfor, og med de begrænsninger, som fremgår af garantien. Garantiperioden gælder fra den dato, hvor den første kunde købte produktet. Garantien dækker kun defekter i materialer. KOPMANs ansvar i henhold til garantien er begrænset til reparation eller udskiftning af defekte produkter, uden beregning, efter KOMPANs eget skøn. Defekte elektroniske komponenter leveres og udskiftes af en autoriseret KOMPAN ICON-installatør uden beregning.

GARANTIEN GÆLDER KUN, HVIS PRODUKTERNE ER BLEVET KORREKT INSTALLERET OG VEDLIGEHOLDT

Garantien gælder kun, hvis KOMPANs produkter er monteret i henhold til KOM­PANs instruktioner og vedligeholdt korrekt i overensstemmelse med KOMPANs vedligeholdelsesvejledning. Garantidækning for elektriske ICON-komponenter forudsæætter, at produkterne installeres af en ICON-uddannet og -autoriseret installatør.

UHELD, ALMINDELIGT SLID OG ÆLDE, KOSMETISKE SKADER, MISBRUG OG HÆRVÆRK ER IKKE DÆKKET

Garantien dækker ikke skader forårsaget af uheld, forkert vedligeholdelse, uagtsomhed, almindeligt slid og ældre, overfladekorrosion på metaldele, misfarvede overflader og andre kosmetiske skader eller fejl på grund af forkert brug eller hærværk. Naturlige forandringer i træ med tiden betragtes som kosmetiske skader og dækkes ikke.

PRODUKTER INSTALLERET I NÆRHEDEN AF VAND

Produkter, der er installeret i direkte kontakt med klor- eller salt­vand (f.eks. i et badeland),  eller produkter, der er installeret, så de lejlighedsvist er i kontakt med klor- eller saltvand, eller så tæt på kysten, at de udsættes for lejlighedsvise saltvandssprøjt, er ikke dækket af KOMPANs garanti for så vidt angår fejl og mangler forårsaget af korrosion.

Standardprodukter der er installeret i kystnære områder inden for 200 meter fra kysten, er kun dækket af garantien i halvdelen af standardproduktgarantiperioden, for så vidt angår fejl og mangler forårsaget af korrosion. En eventuel KOMPAN-livstidsgaranti er begrænset til fem år for sådanne produkter.

PRODUKTER OG SERVICEYDELSER FRA TREDJEPART

KOMPAN leverer ikke-KOMPAN-brandede produkter og installationsydelser, som udføres af autoriserede tredjepartsleverandører. Denne generelle KOMPAN-garanti gælder ikke for sådanne ikke-KOMPAN-brandede produkter og installationsydelser, som kan være dækket af selvstændige garantier. KOMPAN vil videregive oplysninger om sådanne garantier, hvor det er muligt.

 

* KOMPANs LIVSTIDSGARANTI gælder i hele produktets levetid, indtil det afmonteres og/eller tages ud af drift. Ud over denne garanti gælder også KOMPANs almindelige vilkår og leveringsbetingelser.