Garanti

Vi har branchens bedste garanti

Warranty1.jpg

Livstidsgaranti*

 • Varmgalvaniserede konstruktionsdele; Stålstænger, tværbjælker, gulvrammer og topbeslag
 • Beslag i rustfrit stål
 • EcoCoreTM og andre HDPE-paneler

Warranty2.jpg 

15 års garanti

 • Robinietræ

warranty3.jpg

10 års garanti

 • Gulve og paneler i højtrykslaminat (HPL)
 • Galvaniserede metaldele og aluminiumsdele med malet overflade
 • Andre galvaniserede metaldele
 • Corocord "S"-klemmer og andre dele i rustfrit stål
 • Håndtag, sæder og andre dele i hård plast
 • Transparente PC Paneler
 • Ikke-lakerede aluminiumsog metaldele
 • Kompositmateriale
 • Sibirisk lærk, fyrretræ og andre typer træ

warranty4.jpg

5 års garanti

 • Resinbelagte krydsfinerplader
 • Plastrutsjebaner og andre hule plastdele
 • Andre malede metaldele
 • Fjedre og kuglelejer
 • Reb- og netkonstruktioner
 • Grafisk print på transparente PC paneler
 • Betonelementer
 • Toplag på FLEXOTOP faldunderlag

Warranty5.jpg

2 års garanti

 • Bevægelige plast- og metaldele
 • EPDM-gummimembranmateriale
 • Skærme og elektroniske komponenter
 • Genanvendt toplag på FLEXOTOP faldunderlag
 • Basislag på FLEXOTOP faldunderlag
 • Solafskærmnings- og solsejlløsninger

Garantidækning 

Denne garanti gælder for KOMPANs produkter i de garantiperioder, som er angivet for hver produkttype ovenfor, og med de begrænsninger, som fremgår af garantien. Garantiperioden gælder fra den dato, hvor den første kunde købte produktet. Garantien dækker kun defekter i materialer. KOMPANs ansvar i henhold til garantien er begrænset til reparation eller udskiftning af defekte produkter, uden beregning, efter KOMPANs eget skøn. Defekte elektroniske komponenter leveres og udskiftes af en autoriseret KOMPAN ICON-installatør uden beregning.

Korrekt installation og vedligeholdelse 

Garantien dækker kun, hvis KOMPANs produkter er blevet installeret i overensstemmelse med KOMPANs instruktioner og er blevet vedligeholdt korrekt i henhold til KOMPANs vedligeholdelsesvejledning. Garantidækning for elektriske ICON-komponenter forudsætter, at produkterne installeres af en ICON-uddannet og -autoriseret installatør.

Garantien omfatter ikke 

Garantien dækker ikke skader forårsaget af uheld, forkert vedligeholdelse, uagtsomhed, almindeligt slid og ælde, overfladekorrosion på metaldele, misfarvede overflader og andre kosmetiske skader eller fejl på grund af forkert brug eller hærværk. Naturlige forandringer i træ over tid betragtes som kosmetiske skader og dækkes ikke.

I nærheden af vand 

Produkter, der er installeret, så de er i direkte kontakt med klor- eller saltvand (f.eks. i et badeland), eller produkter, der er installeret, så de lejlighedsvis er i kontakt med klor- eller saltvand eller så tæt på kysten, at de udsættes for lejlighedsvise saltvandssprøjt, er ikke dækket af KOMPANs garanti, for så vidt angår fejl og mangler forårsaget af korrosion. Standardprodukter, der er installeret i kystnære områder inden for 200 meter fra kysten, er kun dækket af garantien i halvdelen af standardproduktgarantiperioden, for så vidt angår fejl og mangler forårsaget af korrosion. En eventuel KOMPAN livstidsgaranti er begrænset til fem år for sådanne produkter.

Produkter og serviceydelser fra tredjepart 

KOMPAN leverer ikke-KOMPAN brandede produkter og installationsydelser, som udføres af autoriserede tredjepartsleverandører. Denne generelle KOMPAN garanti gælder ikke for sådanne ikke-KOMPAN brandede produkter og installationsydelser, som kan være dækket af selvstændige garantier. KOMPAN vil videregive oplysninger om sådanne garantier, hvor dette er muligt.

* KOMPANs LIVSTIDSGARANTI gælder i hele produktets levetid, indtil det afmonteres og/eller tages ud af drift. Ud over denne garanti gælder også KOMPANs almindelige vilkår og leveringsbetingelser