Garanti

En legeplads er kun god hvis den kan tåle at blive brugt.

LIVSTIDS* GARANTI

 • Galvaniserede bærende dele
 • Stålstolper
 • Tværbjælker
 • Gulvrammer
 • Toprammer
 • Rustfri stål komponenter
 • EcoCore og andre HDPE paneler

15 ÅRS GARANTI

 • Forarbejdet Robinia træ

10 ÅRS GARANTI

 • HPL gulve og paneler
 • Galvaniserede og aluminium metaldele med malet overflade
 • Andre galvaniserede dele
 • Andre komponenter af rustfrit stål
 • "S" Clamps på Herkules reb
 • Støbte plastik komponenter
 • Ikke lakerede metal dele
 • Andet forarbejdet træ

5 ÅRS GARANTI

 • Kunststofbelagte krydsfiner plader
 • Støbte hule plast dele
 • Andre lakerede metal dele
 • Fjedre & kugleleje samlinger
 • Reb- & klatrenetkonstruktioner
 • Betonelementer
 • Flexotop toplag EPDM gummi

2 ÅRS GARANTI

 • Bevægelige plastik og metal dele
 • EPDM gummi membran materiale
 • Elektroniske komponenter 
 • Flexotop genanvendt EPDM gummi

1. GARANTIDÆKNING

Denne garanti gælder for KOMPANs produkter for de perioder, som er beskre­vet for hver varetype, og med de begrænsninger, der er beskrevet i denne garanti. Garantiperioden gælder fra købsdatoen ved den første kunde. Denne garanti dækker kun defekter i materialer. KOMPANs ansvar under denne ga­ranti er begrænset til udskiftning af defekte produkter, uden beregning, efter KOMPANs skøn. Defekte elektroniske komponenter vil blive leveret og udskiftet gratis af en professionel KOMPAN ICON installatør.

2. GARANTIEN GÆLDER KUN, HVIS PRODUKTERNE ER BLEVET KORREKT INSTALLERET OG VEDLIGEHOLDT

Garantien gælder kun, hvis KOMPANs produkter er monteret i henhold til KOM­PANs instruktioner og vedligeholdt korrekt i overensstemmelse med KOMPANs vedligeholdelsesvejledning. Garantien for ICONs elektriske komponenter afhænger af at produkterne er blevet installeret af en ICON uddannet og godkendt installatør.

3. INGEN DÆKNING FOR ULYKKER, SLITAGE, KOSMETISKE PROBLEMER, MIS­BRUG ELLER HÆRVÆRK

Garantien dækker ikke skader forårsaget af uheld, forkert vedligehold, uagt­somhed, normal slitage, overfladekorrosion på metaldele, misfarvede over­flader og andre kosmetiske fejl eller svigt som følge af misbrug eller hærværk. Naturlige ændringer i træ over tid anses som kosmetiske fejl og ikke er dæk­ket.

4. PRODUKTER INSTALLERET I NÆRHEDEN AF VAND

Produkter, der er installeret i direkte kontakt med kloreret vand eller salt­vand (Vandland),  eller produkter installeret med lejlighedsvis kontakt med sådant vand, eller installeret så tæt ved kysten, at de er udsat for salttåge er ikke dækket af KOMPANs garanti for eventuelle skader forårsaget af korrosion.

Produkter installeret i kystområder, inden for 200 meter fra kysten, vil kun blive dækket af garantien for den halve periode af standard produktgaran­tien i forhold til defekter forårsaget af korrosion. KOMPANs livstids garanti er, hvis det er relevant, begrænset til en 5 års garanti i forbindelse med sådanne produkter. 

5. TREDJEPARTSPRODUKTER OG YDELSER

KOMPAN leverer ikke-KOMPAN brandede produkter samt installationsydelser udført af certificerede tredjeparts-leverandører. Nærværende generelle KOMPAN garanti dækker ikke sådanne ikke-KOMPAN brandede produkter eller installationsydelser, som kan være omfattet af egne garantivilkår. KOMPAN vil i muligt omfang videregive oplysninger om sådanne garantivilkår.

 

* KOMPANs livstidsgaranti er gældende i levetiden af produktet, indtil produktet er afinstalleret og / eller tages ud af brug. Desuden gælder KOMPANs generelle handels- og leveringsbeting-elser og supplerer denne garanti.