Hvorfor kardiorespiratorisk træning er så vigtig

Konditionstræning er tæt knyttet til længere levetid, færre sygdomme, højere livskvalitet og en reduceret socioøkonomisk byrde.

Kardiorespiratorisk træning

En persons evne til at arbejde med store muskelgrupper i længere tid kaldes kardiorespiratorisk form. Dette kaldes også aerob form. Forskning har vist at en persons aerobe form er yderst vigtig for helbredet. Dårlig form er en af de stærkeste indikatorer for dødsfald og risikofaktor for adskillige livsstilssygdomme såsom hjertekarsygdomme og type 2 diabetes. Samtidig er kardiorespiratorisk form direkte relateret til ens fysiske præstationer - både med hensyn til ens sportslige præstationer og evnen til at håndtere opgaver i dagligdagen.

Sammenhæng mellem kardiorespiratorisk form og forventet levetid

Flere omfattende studier har vist, at der er en omvendt kausalitet mellem aerob form og dødelighed. Faktisk viste en undersøgelse for nyligt, at der ikke er nogen øvre grænse for dette. Jo bedre form du er i, desto længere er din forventede levetid (1). Mekanismen bag dette er dobbelt. Aerob træning reducerer risikoen for de største livsstilssygdomme såsom hjertekarsygdomme, diabetes og visse former for kræft. Dette påvirker selvfølgelig direkte den forventede levetid.

Derudover øger aerob træning også funktionskapaciteten, forhindrer kognitivt forfald og forbedrer livskvaliteten (2, 3, 8). Faktorer som alle er centrale for at bevare en følelse af mening med livet og en bæredygtig livsstil, også i alderdommen.

Konditionstræning er tæt knyttet til længere levetid, færre sygdomme, højere livskvalitet og en redu
Hvorfor kardio er vigtigt

Aerob træning som medicin

Kardiorespiratorisk træning ses i stigende grad som en måde at behandle medicinske tilstande.
Aerob træning har været anvendt systematisk som forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme men også rehabilitering efterfølgende (3). I nyere tid har forskning vist, at træning har en betydelig effekt for behandlingen af mange andre sygdomme (4).

En undersøgelse offentliggjort i JAMA i 2017 viste, at blandt nyligt diagnosticerede type 2 diabetikere, var over halvdelen af testgruppen fri for medicin efter et år. I denne undersøgelse var konditionstræning ikke den eneste behandlingsform, men det var den centrale del af den fysiske aktivitet (5).

Også når det kommer til forhold relateret til en sund mental funktion, er aerob træning anerkendt som en nøglefaktor. Hos unge og voksne forbedres den kognitive funktion og forhindrer depression. For de ældre forhindres kognitiv tilbagegang og reducerer især risikoen for Alzheimers og demens (8).

Socioøkonomisk værdi af mere træning blandt befolkningen

Da en persons aerobe form er relateret til udviklingen af flere sygdomme og risiko for tidlig død, kan succesfulde initiativer øge befolkningens kondition, få stor indflydelse på omkostningerne til den offentlige sundhedssektor. De faktiske økonomiske konsekvenser af forbedret form er vanskelige at estimere, men adskillige forskningsundersøgelser har undersøgt sundhedsomkostningerne ved fysisk inaktivitet, og da dårlig form og kondition er en direkte konsekvens af fysisk inaktivitet, kan dette bruges som en relevant tilgang.

En undersøgelse offentliggjort i Lancet i 2016 anslog, at de verdensomspændende udgifter til fysisk inaktivitet skulle være omkring 68 milliarder dollars, herunder produktivitetstab på grund af dødsfald relateret til fysisk inaktivitet (9). Ved at øge formen med kun få procent blandt den mest inaktive del af befolkningen, vil der ses væsentlige økonomiske ændringer fra reducerede udgifter til medicin, sundhedspleje, fravær og førtidspension. Spørgsmålet er ikke, om initiativer, som øger befolkningens kondition, er værd at investere i. Spørgsmålet er i virkeligheden; hvordan skaber man initiativer, som faktisk virker.

Hvorfor kardio er vigtigt

Hvad kræver effektiv aerob træning?

Det er bevist, at fysisk aktivitet med både høj og lav intensitet kan medføre store sundhedsmæssige fordele. Træning udført med lav intensitet kræver imidlertid længere sessioner i forhold til højintensiv træning, hvilket kan medføre betydelige forbedringer, selv i tilfælde af meget kort varighed. Det er samtidigt bevist, at intervaltræning med høj intensitet (HIIT) er en oplagt træningsform for de fleste befolkningsgrupper, herunder mennesker med livsstilssygdomme (6, 7). Da begrænset tid ofte gives som forklaring eller undskyldning for manglende motion, giver det mening at tilbyde træningsformer, som er meget tidseffektive.

Den optimale strategi for fysisk aktivitet for de fleste mennesker, ville være at indfri nuværende anbefalinger for daglig fysisk aktivitet og kombinere dette med ugentlige sessioner med målrettet motion. Hovedsagelig ville disse træningssessioner være i form af intervaltræning, hvor høj intensitet gentages flere gange. For de fleste er den nemmeste måde at gøre dette, er ved at løbe eller  bruge træningsmaskiner såsom motionscykler og cross trainere. Dette er kun effektivt, hvis udstyret har tilstrækkelig mulighed for justering af modstand til at opfylde de anbefalede niveauer for intensitet.

Resumé

Et højere konditionsniveau er forbundet med en større chance for et langt og sundt liv med høj funktionel kapacitet - ikke kun fysisk, men også mentalt. Det er en af de bedste måder præventivt at modarbejde sygdomme. I tilfælde af sygdom er aerob træning en af de mest effektive redskaber til at reducere symptomer eller fjerne symptomer. Aerob træning kan udføres på en tidseffektiv og motiverende måde, når den udføres på træningsudstyr, som understøtter passende intensitetsmuligheder. På samfundsniveau er investeringer, som forbedrer befolkningstilstandens generelle form, meget omkostningseffektive.

Referencer

1. Association of Cardiorespiratory Fitness With Long-term Mortality Among Adults Undergoing Exercise Treadmill Testing. Mandsager et al. JAMA Network Open. 2018;1(6)

2. The health benefits of physical activity and cardiorespiratory fitness. BCMJ, vol. 58 , No. 3 , April 2016 , 131-137.  McKinney J, Lithwick DJ, Morrison BN, Nazzari H, Isserow S, Heilbron B, Krahn AD, 

3. An Update on the Role of Cardiorespiratory Fitness, Structured Exercise and Lifestyle Physical Activity in Preventing Cardiovascular Disease and Health Risk. Ozemek C, Laddu DR, Lavie CJ, Claeys H, Kaminsky LA, Ross R, Wisloff U, Arena R, Blair SN. Prog Cardiovasc Dis. 2018 Nov 13.

4. Exercise as medicine - evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Pedersen BK, Saltin B. Scand J Med Sci Sports. 2015 Dec;25 Suppl 3:1-72. 

5. Effect of an Intensive Lifestyle Intervention on Glycemic Control in Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized Clinical Trial. Johansen MY, MacDonald CS, Hansen KB, Karstoft K, Christensen R, Pedersen M, Hansen LS, Zacho M, Wedell-Neergaard AS, Nielsen ST, Iepsen UW, Langberg H, Vaag AA, Pedersen BK, Ried-Larsen M. JAMA. 2017 Aug 15;318(7):637-646. 

6. High-intensity interval training (HIIT) for patients with chronic diseases. Ross LM, Porter RR, Durstine JL. J Sport Health Sci. 2016 Jun;5(2):139-144. 2016 Apr 12.

7. High Intensity Interval Training for Maximizing Health Outcomes. Karlsen T, Aamot IL, Haykowsky M, Rognmo Ø. Prog Cardiovasc Dis. 2017 Jun - Jul;60(1):67-77. 2017 Apr 3.

8. Physical activity, diet, and risk of Alzheimer disease. Scarmeas N, Luchsinger JA, Schupf N, Brickman AM, Cosentino S, Tang MX, Stern Y. JAMA. 2009 Aug 12;302(6):627-37. 

9. Lancet. 2016 Sep 24;388(10051):1311-24. The economic burden of physical inactivity: a global analysis of major non-communicable diseases. Ding D, Lawson KD, Kolbe-Alexander TL, Finkelstein EA, Katzmarzyk PT, van Mechelen W, Pratt M. Lancet. 2016 Sep 24;388(10051):1311-24.