Lighed i leg

inclusive playground equipment by KOMPAN

Alle børn er forskellige. De har hver deres personlighed, deres styrker, deres individualitet. Men fælles for dem alle er, at de deler lysten til at lege. Ifølge KOMPAN Play Institutes forskning deler børn, herunder børn med handicap, et fælles ønske om, at legepladser skal være spændende, med forskellige legeaktiviteter og det at være sammen med venner.

Siden stiftelsen af KOMPAN Play Institute i 1980'erne har inkluderende leg og universelt design været en del af KOMPANs DNA og samtidig en forudsætning for, at vi kan skabe de bedste handicapvenlige legepladser. Universelt design byder alle brugere velkommen, uanset deres evner. Inkluderende leg betyder, at alle mennesker ikke nødvendigvis kan lege på alt, men alle skal kunne lege på noget. Vi kalder det leg for alle. Lighed i adgang og brug af legepladser er et grundlæggende ansvar for vores samfund. KOMPAN Play Institute er etableret for at sikre, at de rigtige, dokumenterede løsninger leveres.

Missionen med inkluderende leg er at forene alle, uanset deres evner, gennem leg.

Børn med handicap vil også have spændende legeoplevelser med deres venner

 

Dette studie undersøger i hvilken grad alderssvarende legeredskaber og legepladser kan bruges af børn med mobilitets- og indlæringsvanskeligheder samt af børn uden handicap. Gode inkluderende og handicapvenlige legepladser er ikke mere komplicerede, mere tidskrævende eller mere pladskrævende sammenlignet med andre legepladser. Læs hvidbogen og bliv klogere på hvilke slags legepladser som virkelig er inkluderende og spændende for alle børn. Samarbejdet mellem børn med handicap og børn uden handicap er gavnligt for alle. Det forbedrer både tolerance og empati i begge grupper.

Derfor er KOMPANs mål at gøre legepladser mere inkluderende og handicapvenlige ved at trække på universelle legedesigns, og forene børn i legen.

Klik her og læs mere

KOMPAN research on special needs playground equipment
KOMPAN truly inclusive playground research

Børn med handicap har kun halvt så stor mulighed for at tilgå legepladser

 

Inkluderende og handicapvenlige legepladser er vigtige, for leg mellem børn med og uden handicap understøtter deres tolerance og empati.

Denne undersøgelse fra KOMPAN Play Institute viser, at 71% af kørestolsbrugerne syntes, at deres nærmeste legeplads var utilgængelig. Undersøgelsen påpeger ydermere hvilke aktiviteter børnene foretrækker.

Legepladser er velkendte motivatorer til effektivt at få børn til at være fysisk aktive på en sjov måde.

For at dette virkelig kan gælde for børn med eller uden handicap, skal legepladser være lige tilgængelige og interessante for begge grupper.

Klik her og læs mere

LEG FOR ALLE - UNIVESELT DESIGN TIL INDKLUDERENDE LEGEPLADSER

 

I denne undersøgelse giver KOMPAN Play Institute deres anbefalinger til universelle, inkluderende og handicapvenlige legepladser, der er baseret på inspirerende referencer med universelle legepladser, designelementer til universelle legeredskaber og instituttets seneste forskning og brugerobservation om inkluderende leg. Du kan med andre ord læse og se hvordan du kan skabe en inkluderende og handicapvenlig legeplads.

Universelt design og inkluderende legepladser er en hjørnesten i KOMPANs DNA.

KOMPAN Play Institute har siden begyndelsen af 1990'erne beskæftiget sig med at teste og udvikle legeaktiviteter for alle børn, herunder børn med handicap.

En inkluderende legeplads er tilgængelig og skal opleves af alle børn - med og uden handicap.

Klik her og læs mere

KOMPAN research, equality in play