Lighed i leg

Alle børn er forskellige. De har hver deres personlighed, deres styrker, deres individualitet. Men fælles for dem alle er, at de deler lysten til at lege. Ifølge KOMPAN Play Institutes forskning deler børn, herunder børn med handicap, fælles ønsker om, at legepladser skal være spændende, med forskellige legeaktiviteter og at være sammen med venner.

Siden oprettelsen af KOMPAN Play Institute i 1980erne har inkluderende leg og universelt design været en del af KOMPANs DNA. Universelt design byder alle brugere velkommen, uanset deres evner. Inkluderende leg betyder, at alle mennesker ikke nødvendigvis kan lege på alt, men alle skal kunne lege på noget. Vi kalder det leg for alle. Lighed i adgang og brug af legepladser er et grundlæggende ansvar for vores samfund. KOMPAN Play Institute er etableret for at sikre, at de rigtige, dokumenterede løsninger leveres.

Missionen med inkluderende leg er at forene alle, uanset deres evner, gennem leg.

Børn med handicap vil også have spændende legeaktiviteter med deres venner

 

Dette studie undersøger i hvilken grad alderssvarende legeredskaber og legepladser kan bruges af børn med mobilitets- og indlæringsvanskeligheder samt af børn uden handicap. Gode inkluderende legepladser er ikke mere komplicerede, mere tidskrævende eller pladskrævende end andre legepladser. Læs hvidbogen og bliv klogere på hvilke slags legepladser som virkelig er inkluderende og spændende for alle brugere. Samarbejdet mellem børn med handicap og børn uden handicap er gavnligt for alle. Det forbedrer selv-effektivitet, tolerance og empati i begge grupper.

Derfor er KOMPANs mål at gøre legepladser mere inkluderende ved at trække på universelle legedesigns, og forene børn i legen.

Klik her og læs mere

Børn med handicap har kun halvt så stor mulighed for at tilgå legepladser

 

Leg mellem børn med og uden handicap understøtter selv-effektivitet, tolerance og empati i begge brugergrupper.

Denne undersøgelse fra KOMPAN Play Institute viser, at 71% af kørestolsbrugerne syntes, at deres nærmeste legeplads var utilgængelig. Undersøgelsen påpeger ydermere hvilke aktiviteter børnene foretrækker.

Legepladser er velkendte motivatorer til effektivt at få børn til at være fysisk aktive på en sjov måde.

For at dette virkelig kan gælde for børn med eller uden handicap, skal legepladser være lige tilgængelige og interessante for begge grupper.

Klik her og læs mere

LEG FOR ALLE - UNIVESELT DESIGN TIL INDKLUDERENDE LEGEPLADSER

 

I denne undersøgelse giver KOMPAN Play Institute deres anbefalinger til universelle og inkluderende legepladser, der er baseret på inspirerende referencer med universelle legepladser, designelementer til universelle legeredskaber og instituttets seneste forskning og brugerobservation om inkluderende leg.

Universal design og inkluderende legepladser er grundlæggende for KOMPANs DNA.

KOMPAN Play Institute har siden begyndelsen af 1990'erne beskæftiget sig med at teste og udvikle legeaktiviteter for alle børn, herunder børn med handicap.

En inkluderende legeplads er tilgængelig og skal opleves af alle børn - med og uden handicap.

Klik her og læs mere