KOMPAN Inspektion & Vedligehold

KOMPAN tilbyder to produkter inden for inspektion og vedlighold af jeres lege- og/eller aktivitetsredskaber. Vi ønsker at hjælpe jer med at tage ansvar for at jeres legeplads eller aktivitetsområde er sikkert for brugerne og at redskaberne vedligeholdes for optimal levetid. 

Formål & regler

Lege- og aktivitetspladser holder ikke for evigt, og hærværk og utilsigtet brug kan medføre at den oprindelige hensigt over tid ændres. Med afsæt i bygningsreglementets krav til drift, kontrol og vedligehold, har vi etableret nærværende inspektion og vedligehold for jeres sikkerhed.

Læs mere om Bygningsreglementets regler og krav hér.

Det er nødvendigt, at vedligeholdelsesanvisningerne bliver fulgt for at holde udstyret aktuelt, sikkert og præsentabelt. Det er vores anbefaling, at alle lege- og aktivitetspladser inspiceres og vedligeholdes regelmæssigt for at opretholde sikkerhedsniveauet såvel som produktgarantien. Af og til kan det være nødvendigt at udskifte dele pga. brud eller slid. Det er vigtigt, at slidte eller ødelagte dele identificeres, og udskiftes omgående for at undgå unødig risiko. Reparation bør foretages i overensstemmelse med produktets installationsvejledning og med korrekte reservedele. 

Din sikkerhed

INSPEKTION og VEDLIGEHOLD er din sikkerhed for, at jeres lege- og/eller aktivitetsplads fremstår i sikkerhedsmæssig korrekt stand, forudsat at de lovmæssige driftsinspektioner er overholdt. Både INSPEKTION og VEDLIGEHOLD kan omfatte redskaber som ikke er leveret og installeret af KOMPAN.

 

Lege- og aktivitetspladser er kun gode hvis de kan tåle at blive brugt - det sørger vi for! 

 

 

INSPEKTION

Din sikkerhed for at fejl og mangler kan udbedres!


  • Belyser fejl og mangler, og rådgiver om fremadrettet vedligeholdelse

  • Tager udgangspunkt i gældende sikkerhedsstandarder for lege- og fitnessredskaber

  • Én rapport udarbejdes, som oplister identificerede fejl og mangler

 

 

Kr. 995,- pr. besøg

 

Læs mere hér!

 

VEDLIGEHOLD

Din sikkerhed for at redskaberne er i optimal stand!


Udover punkterne fra INSPEKTION, indeholder VEDLIGEHOLD følgende:

  • Dybdegående rapport med forventet levetid
  • Hoved-, hals, og fingerklemmer, samt snorefang og spidse vinkler/skarpe kanter
  • Gennemgang, efterspænding og udskiftning af smådele (fx skruer, bolte, sjækler, klemsikring m.m.)

 

Send forespørgsel for pris*

 

Læs mere hér!

Send forespørgsel

*Pris for VEDLIGEHOLD beregnes ud fra antal redskaber og redskabstyper. Indeholder ikke udskiftning og reparation af større dele. Her fremsendes separat tilbud.