INKLUDERENDE FOR ALLE

INKLUDERENDE FOR ALLE

WOW: Det flotte og spændende legelandskab tiltrækker børn i alle aldre og på alle niveauer med et stort udvalg af responsive legemuligheder. De afgrænsede legeområder understøtter både vild og stille leg og adfærd for de yngste såvel som større børn og tweens.

STAY: Tre zoner med pauseområder opfordrer til, at man bliver længe. KOMPANs seks universelle designprincipper udvikler legepladser, der inspirerer børn på alle færdighedsniveauer til at lege og til at komme igen: 1. Tilgængelig, inkluderende ruteføring, 2. Adgang til relevante aktiviteter fra jordhøjde, 3. Adgang til relevante legeaktiviteter på hævet niveau, 4. Understøt spændende og udfordrende leg, 5. Understøt socialt samvær, 6. Varierede legeaktiviteter.

DEVELOP INKLUDERENDE FOR ALLE

DEVELOP

De mange legemuligheder opfylder alle krav til sjov leg, der stimulerer børns fysiske, sociale, følelsesmæssige, kognitive og kreative udvikling. Den fysiske kontakt med legeredskaber og jævnaldrende styrker børns livsfærdigheder, deres forståelse af verden og deres sundhed og lykke gennem leg.

Let’s play

Brug for vejledning?

Vi har over 50 års erfaring, og vil være med dig hele vejen igennem projektet.