Jerslev Multipark

Jerslev Multipark, børn snurrer

En multipark med leg og bevægelse i fokus

Med et indbyggertal på små-800 mennesker, søgte en trekløver af frivillige ildsjæle fra Jerslev at skabe et bevægelses- og aktivitetsområde, der kunne samle foreninger og bysamfund. Jerslev drømte om en lege- og aktivitetsplads der inkluderer alle aldre og et bevægelsesrum der bidrager til trivsel, bevægelse og motorik.

Den lokal forening Jerslev-Sterup Idrætsforening drev deres drømme om en stor multipark til livs sammen med KOMPAN og More Play Puljen. Drømmen og projektet har været en drøm i et par år, og de manglede således at budgettet fik et lille skub.

 

"Leg udvikler hjernen og lærer os, hvordan vi interagerer positivt med andre. Leg er sjovt, men det er altså på den
måde også serious business" 

More Play puljen som Just Human & KOMPAN Danmark står bag, har støttet opførslen af Jerslev Mulitpark med en
lege- og aktivitetsplads. Multiparken blev skabt i forbindelse med Jerslevs vision om en park som var sammensat af
forskellige elementer der inspirerer både børn og vokse til leg og bevægelse.

Parken er designet og skabt som byens samlingspunkt for familier, foreninger og bysamfundet og inviterer til bevægelse
og leg for alle. Den inviterer de helt små børn til den ene side af pladsen med et mindre legetårn og legeredskaber som drejekar.
Den anden del af legepladsen inviterer de større børn til at bevæge sig op af Danmarks højeste Giant-tårn

En hjælpende hånd fra More Play Puljen

En hjælpende hånd fra More Play Puljen

Jerslev er én blandt mange, som har fået deres drømme om trivsel og bevægelse på en lege- og aktivitetsplads i opfyldelse ved hjælp af More Play Puljen. More Play Puljen er en pulje skabt i et samarbejde mellem KOMPAN og Just Human der bygger på en fælles vision om at fremme fællesskab, trivsel og sundhed i det danske samfund ved at skabe inspirerende udeområder som motiverer børn, unge og rollemodeller til at passe på sig selv og hinanden.

KOMPAN opfordrer sammen med Chris MacDonald og Just Human alle foreninger, organisationer, skoler, institutioner, kommuner m.m. om at drømme stort og søge puljens midler. Puljens formål er at give en hjælpende hånd til at få realiseret drømmen om en lege- og aktivitetsplads, hvor børn og voksne kan være sammen og i bevægelse. Læs mere og søg puljens midler her.

"Det vi har lavet hér, er leg og motorik for alle"

Marianne Gade

Frivillig Ildsjæl

Brug for vejledning?

Vi har over 50 års erfaring, og vil være med dig hele vejen igennem projektet.