KOMPAN Play Institute

KOMPAN Play Institute er KOMPANs egne legespecialister. 

Instituttet samler data fra og samarbejder med universiteter, forskere og internationale fagpersoner inden for den internationale legepladsindustri, for konstant at øge KOMPANs viden om leg. Meget af vores viden omhandler brugerbehov, og instituttet rådfører sig med brugere i alle aldre for at få så meget relevant feedback som muligt til fremtidens produktinnovation. KOMPAN Play Institute udfører studier i børns udvikling igennem leg. Det primære fokus for studierne er, hvordan et godt legedesign kan motivere børn, familier og samfund til at lege, interagere og lære.

Leg & Fysisk Aktivitet

Fysisk aktivitet bør baseres på aldersrelevans. Fra spædbarnsalderen til puberteten går børn gennem forskellige stadier af fysisk udvikling. De udvikler deres motoriske evner, såsom deres balanceevne. De træner deres muskelkontrol og -styrke. De gror stærke knogler ved fysisk aktivitet og de træner deres kondition. At udvikle alt dette kræver varieret leg, som tilbyder støtte og som motiverer alle de forskellige former for bevægelse – ensformig bevægelse vil ikke give det samme udbytte. 

KOMPAN Play Institutes forskning beviser, at leg er den bedste måde at støtte op om frivillig, intens fysisk aktivitet for børn. Forskning viser også, at fri adgang til velindrettede legeområder i børnehaver, lavet specifikt til de 3-6 årige, øger fysisk aktivitet hos børnene med 33% sammenlignet med børnene som ikke har adgang til dette. 

At Lege & Lære

Børn kan lære igennem leg. Hvad de helt præcist kan lære, ændrer sig som de bliver ældre. I den tidlige barndom støtter leg op om de basale styrende funktionelle evner, fungerende hukommelse og selvregulering, samt basale livsfærdigheder og viden. Når barnet går fra at være en tumling til et barn i børnehavealderen, bør leg støtte op om læringen af mere komplekse kognitive processer som abstrakt tankegang, problemløsning, planlægning og målorienteret adfærd. Legene og spillene bør blive mere komplekse og kræve mere tankevirksomhed, hukommelse og selvregulering fra barnet. Igennem leg øger præ-teenagere deres primære funktionelle evner: de bliver bedre til strategi, adfærdsplanlægning og udførelse af handlinger for at opnå mål. Alt dette støttes igennem leg – især igennem regelfaste lege og spil.

Leg & Interaktion

Positiv social interaktion er hjørnestenen for alle lokalsamfund i trivsel. Flere og flere familier bor i byerne. For by-familier, er legepladser gratis og sjove områder, hvor man kan bruge tid sammen som familie, være fysisk aktive og tage ejerskab over deres nærmiljø ved at få kontakt med andre. KOMPANs omfattende udvalg af lege- og aktivitetsløsninger støtter op om den positive interaktion for alle aldre uanset evner. Da løsningerne er designet ud fra universelle designprincipper, er designet socialt inkluderende samt egnet til alle uanset alder og evner. 

Læs mere om KOMPAN Play Institutes forskning her.