Kvalitetspolitik

KOMPAN ønsker at tilbyde løsninger, som skaber sundere og gladere samfund ved at udbyde verdens bedste lege- og sportsløsninger. Vi tilbyder høj kvalitet og bæredygtige produkter, med en lang levetid.

Bruger- & kundeinddragelse

Baseret på forskning og innovation, tilbyder vi intelligent designede løsninger, med fokus på det endelige mål.

Lederskab og inddragelse af mennesker

På alle niveauer er mennesker essensen af enhver organisation, og deres fuldstændige engagement er nødvendigt for, at KOMPAN får det fulde udbytte af den enkelte. Lederne etablerer enighed om formål og retning for KOMPAN. De skaber og fastholder et internt miljø, hvor de ansatte kan blive fuldt engagerede i, at opnå organisationens mål.

Proces og systemer

KOMPAN har forpligtiget sig til, at implementere korrekte og effektive produktsikkerheds- og kvalitetssystemer.

Love og andre krav

KOMPAN produkter er altid i overensstemmelse med alle relevante internationale og nationale sikkerhedsstandarder. 

Vedvarende forbedringer

Vedvarende forbedringer af KOMPANs overordnede præstation er et essentielt objektiv for KOMPAN. KOMPAN har forpligtiget sig til, at indsamle informationer om vores produkters ydeevne på markedet, og til at igangsætte alle nødvendige processer for at forhindre unødige risici. Produkterfaringer inkluderes derfor til fremstilling af alle fremtidige produkter. KOMPAN vil altid sikre, at produkter er korrekt evalueret, og at alle resultater er dokumenterede.