Leg for alle - Universelt design til inkluderende legepladser

KOMPAN research on special needs playground equipment

Inkluderende legepladser indbyder alle til leg 

Denne publikation viser KOMPAN Play Institutes anbefalinger til universelle og inkluderende legepladser, der er baseret på inspirerende eksempler på universelle legepladser, vellykket design af universelle legeredskaber og instituttets seneste forskning og brugerobservation om inkluderende leg.

Universelt design og inkluderende legepladser er helt grundlæggende i KOMPANs DNA. KOMPAN Play Institute har siden begyndelsen af 1990'erne beskæftiget sig med at teste og udvikle legeaktiviteter til alle børn - inklusiv dem, der har et handicap. 

En inkluderende legeplads er tilgængelig og kan nydes af alle børn med og uden handicap.