Leg for alle - inkluderende leg

Alle børn har ret til fritid og leg. Uanset alder, nationalitet, køn, hudfarve, social og religiøs baggrund, fysiske og intellektuelle evner, har børn ret til leg og til at lege med andre. Dette støttes op af FNs konvention om børns rettigheder.

Særlige behov og eksisterende retningslinjer

Når det kommer til børns legepladser, er tilgangen til inklusion, tilgængelighed og brugervenlighed på legepladsen og dets udstyr forskellig rundt omkring i verden. Nogle lande har klare definitioner på gode legeområder for børn med handicaps eller særlige behov. 

Andre betragter stadig tilgængeligheden for kørestolsbrugere som det hovedsagelige kriterium. The Americans with Disabilities’ Act Accessibility Guidelines for Play Areas specificerer og definerer tilgængelighed og tilgængelige produkter, og er fundamental for KOMPANs tilgang til produktdesign.

FNs konvention om rettigheder for personer med handicap

FNs konvention om rettigheder for personer med handicap anbefaler en universel tilgang til design. Konventionen er underskrevet af størstedelen af landende over de sidste to år.

I modsætning til tidligere opfattelser med tilgængelighed som den største udfordring, lægger den universelle designtilgang vægt på tilgængelighed for alle på deres egne vilkår. Formålet med konventionen er ” at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed”. Vejen for denne tilgang er banet af blandt andre WHOs ICF Klassifikation (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand) I 2001. Dokumentet beskriver, at ingen person er handicappet men er blot manglende specifikke hjælpemidler. ICF diskuterer inklusionen af alle brugere. 

Universelt design til KOMPAN

At arbejde med universelt design er en del af vores filosofi og historie: KOMPANs Homo Ludens, det legende menneske, er et udtryk for vores tro på, at hver eneste menneske er unikt og værdifuldt. KOMPAN har altid haft inklusion som en del af vores filosofi. Størstedelen af KOMPANs designs er lavet, så alle brugere kan have fordel af legeudstyret på deres egne individuelle vilkår. KOMPAN har også et lille sortiment af specielt udstyr som kan bruges, hvor nødvendigt.

 

Læs mere om inkluderende leg og leg for alle ved at følge linket ovenfor.