Frem læring gennem leg

I løbet af de seneste år har flere undersøgelser vist, at leg er essentielt for læring og udvikling af grundlæggende færdigheder. 

Børn forbedrer evnen til at erhverve sig nye færdigheder gennem leg. Derfor kan leg med fordel blive brugt aktivt til at forbedre indlæringen, i stedet for kun at være en del af pausen. Baseret på dette ses det, at undervisningsplaner fra hele undervisningssystemet - fra børnehave til folkeskole - konstant øger ambitiøse mål for udvikling af børn.

Hos KOMPAN omfavner vi denne udvikling. Alle KOMPANs legepladsløsninger kombinerer underholdende øjeblikke med et effektivt værktøj for pædagoger og lærere i deres arbejde med børnene. 

Vi fokuserer således på legepladsløsninger der bidrager til udvikling på følgende 4 kompetencer.

De fire kompetencer er nogle generelle færdigheder, men naturligvis varierer måden hvorpå de anvendes, på tværs af aldersgrupper. 

På den måde sætter alderstilsvarende leg, et pejlemærke for de legeløsninger vi udvikler til uddannelsessegmentet - Fordi hos KOMPAN ved vi, at leg er essentielt for læring. 

KOMPAN-Edu-Skill-Physical.pngFYSISKE

– Glæden ved fysiske udfordringer

KOMPAN-Edu-Skill-SocialEmotional.pngSOCIALE/FØLELSESMÆSSIGE

- Glæden ved at være sammen

KOMPAN-Edu-Skill-Cognitive.pngKOGNITIVE

- Glæden ved at lære

KOMPAN-Edu-Skill-Creative.pngKREATIVE

- Glæden ved at skabe dit eget

Læring og sundhed for de mindste

Økonomisk forskning viser, at legeløsninger til de mindre børn er den bedste læringsmæssige investering I fremtidens velfærd og velstand.

Fysiske legeaktiviteter er essentielle, fordi undersøgelser viser, at selv de helt små børn ikke har nok fysisk bevægelse til at udvikle deres motorik på samme måde som tidligere generationer.

For børn er motivationen til at lege og bevæge sig høj, når legeområder tilbyder aktiviteter som reagerer på deres bevægelser, som for eksempel gynger, snurre- og vipperedskaber. 

Motivationen til den sociale og kreative leg er høj på legeområder, som tilbyder overdækket og tematiseret leg og muligheden for sandleg. 

Indskoling og mellemtrin

Skoler tager sig af børns almendannelse såvel som deres boglige uddannelse. Veldesignede legepladser er læringsområder for især elevernes sociale og fysiske færdigheder. 

Et stigende antal børn er for fysisk inaktive og har brug for støtte og vejledning til deres sociale adfærd. Velplanlagte udeområder tager udgangspunkt i brugernes behov for leg. 

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at børn over 5 år træner for deres motorik, kondition, knogletæthed og muskelstyrke, særligt deres arm-, ben-, og coremuskler. Den alderssvarende skolegård tilbyder varierende muligheder for fysiske aktiviteter, som kan motivere børn, herunder mindre adrætte børn, til at være aktive på en selvvalgt og sjov måde.

Det sociale samarbejde styrkes på veldesignede legepladser og lærerne fortæller, at sociale færdigheder som at vente på sin tur er svære at undervise i, men lette for børn at forstå, når de er på legepladsen. Guidede eller instruerede aktiviteter kan meget vel også finde sted på legepladsen. En skolelegeplads, som er nøje designet til at understøtte fri, guidet og instrueret leg, kan tilbyde alle børn en varieret og motiverende læringsoplevelse. Sidst, men ikke mindst, kan legepladsen være et inspirerende pædagogisk værktøj for lærerne og kan til fulde levere aktive læringsoplevelser i overensstemmelse med Fælles Mål.