Legepladser hvor alle tolereres uanset evner

Social interaktion er en af de vigtigste elementer i leg, og det gør kun legepladsen sjovere jo flere man er til at lege. Det gælder for mennesker i alle aldre!

Glæden ved at lege eller være sammen med andre er et menneskeligt behov på tværs af alder, tid og kultur.

Den enestående og positive egenskab ved leg er, at børn løser konflikter utroligt hurtigt til fordel for legen. Grunden til dette er simpel: når konflikter starter, stopper leg, og når leg starter, stopper konflikten.

Børn kan kun lege sammen, når de er gode venner.

Den gode legeplads for social interaktion tager derfor alle aldre og evner i betragtning, og inddrager diversiteten i legens interaktion:

Den socialt-emotionelle, den fysiske, den kognitive og den kreative leg, og hvordan de bedst støttes i legestrukturens og legepladsens design.