Legeredskaber med plads til alle

Hos KOMPAN mener vi, at alle børn har ret til fri leg - uanset deres fysiske og mentale færdigheder. Dette er helt i overensstemmelse med FNs Børnekonvention, som er den konvention der er underskrevet af flest nationer nogensinde.

Gennem de sidste par år har langt de fleste nationer også underskrevet FNs konvention om rettigheder for per-soner med handicap. Denne konvention anbefaler, at det offentlige rum indrettes efter principperne i universelt design.

KOMPANS TRADITION FOR UNIVERSELT DESIGN

Hos KOMPAN har universelt design altid været en vigtig del af vores filosofi. Vi giver alle børn mulighed for at lege - og lege sammen.

Størstedelen af vores legeredskaber har universelt design, så alle børn får glæde af dem. Der er f.eks. mange åbninger og detaljer som giver mulighed for interaktion mellem børn indenfor og udenfor legeredskabet.

1499429023_20150928-kompan-inlcusion-small-2.jpgLEGEAKTIVITETER I TRE KATEGORIER

Hos KOMPAN inddeler vi aktiviteter på tilgængelige legeredskaber i tre kategorier:

  • Aktiviteter ved jordniveau
  • Aktiviteter på hævet niveau
  • Aktiviteter på flere niveauer

Definitionen af aktiviteter bygger på ADAAG (Americans with Disabilities Act’s Accessibility Guidelines for Play Areas). Ifølge ADAAG har et legeredskab universelt design, hvis der er lige mange aktiviteter ved jordniveau som på hævet niveau. Derudover tilbyder KOMPAN aktiviteter på flere niveauer som både er tilgængelige fra jordniveau og hævet niveau, og dermed skaber varierede legemuligheder.

KOMPANS UNIVERSELLE DESIGNPRINCIPPER FOR LEGEUDSTYR

KOMPANs produktinnovation er styret af de følgende 5 principper for universelt, inkluderende design.

1. Universel og tilgængelig

2. Multifunktionel (når muligt)

3. 360 graders design (leg fra alle sider)

4. Udstyret med mangfoldige legemuligheder

5. Klar i farve- og designsignaler