Miljøpolitik

Vores forpligtigelse over for mennesker og planeten er, at sikre at vores løsninger er bæredygtige og anvendt over hele verden. Vi tilbyder industriens højeste andel af genbrugt indhold, og vores produkter er fri for uønskede stoffer.

KOMPAN forpligtiger sig til konstant, at forbedre sin miljøprofil og forhindre miljøforurening. Løbende forbedringer inden for kvalitets- og miljømæssige områder, er en del af alle afdelingers aktiviteter. Ansatte bliver konstant opfordret til, at tage del i kvalitets- og miljøkontrol, som sikrer den videre udvikling af både ansatte og KOMPAN. 

KOMPAN har forpligtiget sig til, at følge relevant love og krav for miljømæssig beskyttelse. Hvornår end det er muligt, bruger KOMPAN træ fra FSC®-certificerede kilder (FSC® C004450), og undgår leverandører som leverer træ fra tvivlsomme eller kontroversielle kilder. Derfor er KOMPANs produkter produceret af materialer og teknologier, som har en minimal påvirkning på miljøet. Materialet brugt af KOMPAN er evalueret på deres miljømæssige påvirkning inden de vurderes acceptable til brug. KOMPAN bestræber sig på at møde kunden og samfundets krav til forureningsbekæmpende produkter.

KOMPAN bidrager både internt og eksternt til udviklingen af miljømæssigt forsvarlige teknologier, materialer, ledelsesprocedurer og adfærd. Endvidere forventes eksterne selskaber som handler med KOMPAN også at leve op til den miljømæssige politik. Som en del af en løbende forbedringsproces, sætter og vurderer KOMPAN løbende de miljømæssige mål og objektiver. KOMPAN gennemfører løbende kvalitets- og miljømæssig revision af dets kontrolsystem for at sikre, at de miljømæssige politiker og mål konstant forbedres og tilpasses markedets krav.

KOMPAN bestræber sig på en vedvarende indsats for at minimere forbruget af ressourcer ved at informere og træne ansatte i selskabets miljømæssige indvirkning, og opfordre dem til at deltage i den løbende forbedringsproces.