Naturleg og naturlegepladser

Dr. Suzanne Quinn fra KOMPAN Play Institute skriver her om fordelene ved naturleg og naturlegepladser samt hvor vigtige de er for børns udvikling.

 

Hvad er naturleg?

Naturleg er leg, der sker i og med naturen. Naturleg involverer typisk leg med naturlige elementer og materialer såsom planter og træer, vand, sand og sten. Naturleg forekommer oftest udendørs, hvor børn kan mærke vinden, nyde den friske luft, observere ændringer i vejr og årstider samt føle solens varme på deres hud. Naturleg vækker alle kroppens sanser visuelt og med lyde, teksturer, dufte og smage. Tilmed udfordres kroppens fysik når man bevæger sig i det udendørs rum.

benefits of a KOMPAN natural playground

Hvad er en naturlegeplads?

Udtrykket 'naturlegeplads' dækker over flere ting. Ideelt set er en naturlegeplads et naturligt miljø, der inkorporerer naturen i et rum hvor børn har mulighed for at opleve forskellige naturelementer og de kan bevæge sig på forskellige måder. En naturlegeplads er et sted, hvor børn kan lege sammen, med jævnaldrende og på tværs af generationer.

Børn tiltrækkes og fastholdes i et område der er designet så børn kan tage risici, opleve spænding og opdage de naturlige materialers kvaliteter. Nøglen til at opretholde leg i et område er muligheden for forskellige bevægelser og gradvist mere udfordrende legeelementer. Sammen med planter, buske, træer og andre naturlige materialer i legerummet, bør der være en række strukturer, der understøtter aktiviteter såsom at klatre, gynge, snurre rundt, vippe, svaje og balancere. Disse aktiviteter skal være tilgængelige og anvendelige for alle børn uanset evner. Transparente strukturer såsom klatrenet passer godt ind på en naturlegeplads, da de giver børn muligheden for at se gennem strukturen fra alle vinkler.

Hvorfor er naturlegepladser vigtige?

Naturlegepladser får børn og voksne ud i naturen og ud i det fri. En god naturlegeplads vil fastholde dem i længere perioder og med høj aktivitet, hvilket understøtter børns udvikling. Naturlegepladser er vigtige af flere grunde:

  • De hjælper børn med at stifte bekendtskab med økosystemet
  • De hjælper børn med at værdsætte og passe på naturen
  • De hjælper med at reducere stress
  • De hjælper med at kunne holde fokus
  • De understøtter aktive kropsbevægelser på måder som ikke er mulige indendørs

 

 

Designtips til naturlegepladser

1.

Skab en indbydende atmosfære for alle. Her skal føles sikkert og der skal være gode muligheder for at kunne se og holde øje med hinanden. Derudover skal området være interessant og spændende.

2.

Aktiver sanserne med naturlige elementer der kan berøres, lugtes til og ses.

3.

Aktiver kroppen med legeelementer hvor man kan klatre, gynge, snurre rundt, balancere, vippe og rutsje.

4.

Understøt rolleleg med forskellige strukturer og legeredskaber.

5.

Respekter naturen og de omkringliggende arealer.

Benefits of a KOMPAN natural playground

Hvorfor er naturlegepladser vigtige for børns udvikling?

Oplevelser i naturen og naturlige miljøer er fordelagtige for sundhed, velvære og kognitiv funktion (Bratman et al, 2012). For børn understøtter udviklingen af et forhold til naturen også deres ønske om at deltage i bevarelsen heraf (Cheng & Monroe, 2012; Hughes et al, 2018; Wells & Lekies, 2006; Zylstra et al, 2014). Et forhold til naturen kræver direkte og gentagne oplevelser i naturlige miljøer. Med vægt på velbehag og glæde samt aktivitet og socialisering, er naturlegepladser det perfekte sted at understøtte udviklingen af børnene forhold til naturen.

Kilder

Bratman, G. N., Hamilton, J. P., & Gretchen C. Daily, G. C. (2012) The impacts of nature experience on human cognitive function and mental health. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1249 118–136 doi: 10.1111/j.1749-6632.2011.06400.x

Cheng, J. C. & Monroe, M. C. (2012). Connection to nature: Children’s affective attitude toward nature. Environment and Behavior 44: 31 DOI: 10.1177/0013916510385082

Kaplan, S. (1995) the restorative benefits of nature: toward an integrative framework. J EnvironPsychol 15:169-182

Wells, N. M., & Lekies, K. S. (2006). Nature and the life course: Pathways from childhood nature experiences to adult environmentalism. Children, Youth and Environments, 16(1), 1–24.