Invitation til seminar (seminaret er afholdt)

fremtidens aktiverende uderum, samt barrierer og Muligheder for deres succes

Kom og få et indblik i den seneste forskning omkring barriererne for at skabe aktive uderum, der aktiverer og fremmer sundhed. Bliv samtidig præsenteret for fremtidens aktivitetsområder, med multifunktionelle træningsredskaber for alle. Hør hvordan Danmarks største selvorganiserede træningsfællesskaber er lykkes med at aktivere mennesker af forskellige køn, alder og fitness-niveauer. Hør om erfaringer med udendørs fitnessanlæg fra henholdsvis Odense og København, hvor de er lykkedes med at skabe et uderum der fremmer aktivitet og bliv klogere på DGI's foreningspulje.

Program for seminaret 

15.00 - Velkommen

15.05 - Forskning som afsæt til at skabe aktiverende uderum  ved Associate Professor Morten Zacho, SDU Active Living & KOMPAN

15.50 - SICK Project - et inkluderende træningsfællesskab ved Idrætskonsulent Tor Fabian, Grundlægger af SICK Project 

16.30 - Pause inkl. kaffe, kage & snacks 

17.00 - DIF og DGI’s foreningspulje – Nye midler til udvikling i idrætsforeninger ved Konsulent Trygve Laub Asserhøj, DGI

17.30 - Erfaringer og perspektiver med udendørs fitnessanlæg

  • Aarhus: Tanja Bruntse Ahler, Bolbro Bevægelsespark
  • Brøndby: Specialkonsulent Thomas Hedegaard Bøgh, Sundby Idrætspark

18.00 – Tak for i aften!

Tid og sted

Vi har afholdt to arrangementer i henholdsvis Aarhus og Brøndby. 

  • Tirsdag d. 2. oktober kl. 15.00 - 18.00 ved Aarhus Stadion Ceres Park, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus
  • Tirsdag d. 9. oktober kl. 15.00 - 18.00 ved Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndbyvester