Sprogudvikling

Børn er fantastiske i deres evne til at lære sprog. Fra den dag de bliver født, begynder deres hjerner at analysere det sprog de hører fra deres forældre og menneskene omkring dem, og de begynder allerede her arbejdet med at opbygge sproget ord for ord i deres hjerne. 

Ved 4-års alderen har de fleste børn avancerede sproglige evner: de lyder som naturlige talere af deres sprog, de kender over 1000 ord, og deres sætninger er ligeså grammatisk komplekse som deres forældres.

Det er dog ikke alle børn der udvikler stærke sproglige evner tidligt i livet, da de befinder sig i dårlige sproglige omgivelser/i et dårligt sprogligt miljø. Dette kan senere have negative konsekvenser for deres evner til at læse og skrive, deres socialt-emotionelle udvikling og deres kognitive evner. Derfor er det yderst vigtigt at alle børn vokser op i sprogligt rige omgivelser, hvor menneskene omkring dem giver børnene mange og regelmæssige muligheder for at lære og øve sig i sproget.

Leg støtter den sproglige udvikling – især når de voksne leger med. Supervised-toddler_MSV_Luton_UK_020_small_language_development.jpg

Leg er en primær udviklingsfaktor for sproglige evner på mange forskellige måder. Gennem leg lærer børn at udvikler deres symbolske tankegang, og simple objekter kan få en helt anden rolle eller betydning i legen – som fx når en banan omdannes til en telefon.

Symbolsk tænkning er også et essentielt aspekt af sproget. Ord er symboler og sproget er i bund og grund et system hvor symbolerne kædes sammen. Ud over symbolsk tænkning, giver legen også mange muligheder for at udvikle og øve sig på sit sprog.

Forhandlinger, instruktioner og udveksling af informationer er en fast bestanddel af legen, og det er med til at skabe endnu sjovere oplevelser. Dramatisk leg kræver især at børnene skal lege forskellige scenarier som kræver et specielt ordforråd (som for eksempel at lege pirater eller læge).

Når voksne deltager i legen på børnenes præmisser, eksponeres børn for sprogligt input af høj kvalitet. Voksne bidrager med et større ordforråd og har mere sofistikerede fortælleevner. Når de involverer sig i børnenes leg – uden at styre den – udvikler børnenes sproglige evner sig yderligere.

KOMPAN forsker i sproglig udvikling og leg på legepladsen

Der findes meget lidt forskning om børns sproglige udvikling i konteksten af legepladsens leg. For at imødegå manglen på videnskabelig viden, har KOMPAN Play Institute valgt sprog som et fokusområde for sin interne forskning.

I sit seneste studie, har Research Manager, Dr. Justin Markussen-Brown fundet indledende beviser på, at 3-årige bruger mere sprog når de leger på en legestruktur sammenlignet med det nærliggende græsområde. 

For at lære mere om disse resultater, kan du downloade den tilhørende forskningsartikel.