Inkluderende leg er belønningen i universelle legedesign

KOMPAN truly inclusive playground research

Børn med handicap ønsker også spændende legeaktiviteter med deres venner

I denne rapport undersøges det, i hvilken grad ikke-specialiserede alderssvarende legeredskaber og legepladser kan bruges af børn med mobilitets- og læringsvanskeligheder såvel som almindeligt udviklende børn.

Gode inkluderende legepladser er ikke mere komplicerede, mere tids- eller pladskrævende end andre legepladser. Læs hvidbogen for at tage velinformerede beslutninger om hvilke legepladser, der virkelig er inkluderende og spændende for alle deres brugere. 

Samarbejdsleg mellem børn med eller uden handicap er gavnligt for alle. Det forbedrer selveffektivitet, tolerance og empati i begge grupper.

Derfor er KOMPANs mål at gøre legepladser mere inkluderende ved at trække på universelle formler - at forene børn i leg.