KOMPAN Play Institute

LEGEPLADSER BASERET PÅ BRUGERINDDRAGELSE OG FORSKNING

Hvad skal der til for at lave verdens bedste legepladser? Hvad motiverer børn til at lege, blive og komme igen og igen? Hvilke design inspirerer børn til at lege og udvikle sig fysisk, social-emotionelt, kognitivt og kreativt? Dette er de vigtigste emner KOMPAN Play Institute beskæftiger sig med.

KOMPAN Play Institute er KOMPANs enhed af legespecialister, dedikeret til at udvikle, dokumentere og undersøge leg og legepladser. KOMPAN Play Institute har været en del af udviklingen og forskningen bag legeredskaber fra KOMPAN siden 1980'erne.

De vigtigste arbejdsområder for KOMPAN Play Institute er:

  • Forskning i leg og børns udvikling
  • Test og dokumentation af legedesign med børn
  • Hvidbøger, publikationer og forskning om legeelementer og -aktiviteter
  • Rådgivning om legepladser og byplanlægning med leg

 

INNOVATION MED KOMPAN PLAY INSTITUTE

Leg ændrer sig med tiden og når livsstile ændres. Børn forbliver dog legeksperter i en konstant udviklende verden. Succesfulde designs inden for legepladser er baseret på børnenes input kombineret med indsigt i børns udvikling. Grundig forskning ved bl.a. omhyggeligt at lytte til og observere børn under leg, er hjørnestenen i KOMPANs innovationer inden for leg.

KOMPAN Play Institute publicerer løbende forskning om fordelene ved leg og børns udvikling. Dette ligger bag alle vores innovative redskaber. At dokumentere legeværdien og fordelene ved leg er KOMPAN Play Institutes største ekspertise. Forskningsenheden samarbejder med specielle designenheder internt i KOMPAN og tester prototyper med børn, der dokumenterer virkningerne af legeredskaberne inden de endeligt lanceres. Børnegodkendelse og specialdokumentation af legeværdi gennem designprocessen sikrer, at vores redskaber er testet for tiltrækningskraft, fastholdelse og legeværdi.

MØD KOMPAN PLAY INSTITUTE

Jeanette-Fich-Jespersen-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Jeanette Fich Jespersen

Head of KOMPAN Play Institute

MA in Nordic and Anglosaxon Philology

Suzanne-quinn-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Suzanne Quinn

Manager, KOMPAN Play Institute

Phd in Early childhood learning

Maria-from-Kompan-Play-institute.jpg

Maria Ross Larsen 

Research Project Manager, KOMPAN Play Institute

MSc in Economics and Business Administration - Market Anthropology

Thea-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Thea Toft Amholt

Phd. Student, KOMPAN Play Institute

MSc in Psychology