KOMPAN Play Institute

LEGEPLADSER BASERET PÅ BRUGERNE OG FORSKNING

Hvad skal der til for at lave verdens bedste legepladser? Hvad motiverer børn til at lege, blive og komme igen og igen? Hvilke design inspirerer børn til at lege og udvikle sig fysisk, socialt, følelsesmæssigt, kognitivt og kreativt? Dette er de vigtigste spørgsmål KOMPAN Play Institute beskæftiger sig med.

KOMPAN Play Institute er KOMPANs enhed af legespecialister, dedikeret til at udvikle, dokumentere og undersøge leg og legepladser. KOMPAN Play Institute har været en del af udviklingen og forskningen bag legepladser fra KOMPAN siden 1980'erne.

De vigtigste arbejdsområder for KOMPAN Play Institute er:

  • Forskning i legeplads og børns udvikling
  • Test og dokumentation af legedesign med børn af alle evner
  • Hvidbøger, publikationer og forskning om legepladsspecifikke emner
  • Rådgivning og rådgivning på legepladser og byplanlægning til leg

 

INNOVATION MED KOMPAN PLAY INSTITUTE

Leg ændrer sig med tiden og når livsstile ændres, men børn forbliver legeksperter i en konstant udviklende verden. Succesfulde design inden for legepladser er baseret på børnenes input kombineret med indsigt i børns udvikling. Grundig forskning ved bl.a. omhyggeligt at lytte til og observere børn under leg, er hjørnestenen i KOMPANs innovationer inden for leg.

KOMPAN Play Institute publicerer løbende forskning om fordelene ved leg og børns udvikling. Dette ligger bag alle vores innovative redskaber. At dokumentere legeværdien og fordelene ved leg er KOMPAN Play Institutes største ekspertise. Forskningsenheden samarbejder med specielle designenheder internt i KOMPAN og tester prototyper med børn, der dokumenterer virkningerne af legeredskaberne inden de endeligt lanceres  . Børnegodkendelse og specialdokumentation af legeværdi gennem designprocessen sikrer, at vores redskaber er testet for tiltrækningskraft, fastholdelse og legeværdi.

MØD KOMPAN PLAY INSTITUTE

Jeanette-Fich-Jespersen-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Jeanette Fich Jespersen

Head of KOMPAN Play Institute

M.A. of Nordic and Anglosaxon Philosophy, University and College teacher.

Suzanne-quinn-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Suzanne Quinn

Manager, KOMPAN Play Institute

Phd. Early childhood learning, Senior lecturer.

Stine-Magnussen-from-Kompan-Play-institute.jpg

Stine Magnussen

Project Manager, KOMPAN Play Institute

MSc. in Economics and Business Administration, University of Southern Denmark

Thea-from-KOMPAN-PLAY-INSTITUTE.jpg

Thea Toft Amholt

Phd. Student, KOMPAN Play Institute

MSc. in Psychology, University of Copenhagen