Videnskaben bag: Hvordan virker KOMPANs Cross Trainer?

Cross traineren er en af de mest populære træningsredskaber og med god grund. Den  påvirker ikke leddene unødigt, og den involverer de fleste muskelgrupper i et naturligt bevægelsesmønster.

Den elliptiske bevægelse

Cross trainere kaldes også ellipser på grund af den elliptiske bevægelse, der bliver skabt af fødderne. Imidlertid - på mange indendørs cross trainere - er denne elliptiske bevægelse sjældent optimeret og har endda en tendens til at være lineær. 

På KOMPANs Cross Trainer er ellipsen omhyggeligt optimeret til at bruge kropsvægt og benmuskler i den arbejdsproducerende fase af ellipsen (nedad - bagud). Sammen med et stort svinghjul og et stort håndtag maksimerer dét det arbejde, der kan udføres, og minimerer ubehag.

EllipticalMotion_CrossTrainer.png

Muskelinvolvering

En simpel biomekanisk analyse viser, at ved normal brug aktiveres alle strækkemuskler i underkroppen, rotationsmuskler i torso og skubbe/trække-muskler i armene.

Det specielle sprint-niveau udviklet af KOMPAN er beregnet til at øge aktiviteten i baller og forlår. Vi målte dette med elektromyografi i laboratoriefaciliteterne på Syddansk Universitet. Som det ses i figuren nedenfor, gjorde sprint-niveauet det muligt at øge muskelaktiveringen markant i de tilsigtede muskelgrupper.

EMG_Graph.png

Iltoptagelse

Den målte iltoptagelse er en direkte måling af, hvor effektiv træningen er. Under en inkrementel test nåede vores kvindelige testperson en maksimal iltoptagelse (VO2max) på 3,3 L/min. Værdien var over 90 procent for, hvad hun var i stand til at nå under en maksimal test på et løbebånd. Kort sagt betyder det, at KOMPANs Cross Trainer er på niveau med de absolut mest effektive aerobe øvelser, der findes.

VO2_Graph.png

Resumé

KOMPANs Cross Trainer har et optimeret bevægelsesmønster, der giver mulighed for effektiv aktivitet i alle større muskelgrupper. Det specielt udviklede sprint-niveau øger aktiveringen af lår og bagdel markant, der er dokumenteret ved EMG-målinger. Det optimerede bevægelsesmønster sammen med den justerbare modstand muliggør træningsintensiteter fra meget lav til meget høj, som er verificeret i laboratoriet med direkte måling af iltoptagelse.