Virksomhedens Ansvar

Den moderne livsstil påvirker hvordan vi lever, leger og interagerer med hinanden. I løbet af de sidste 20 år, er befolkningen blevet mere fysisk inaktive. Udfordringerne i forhold til de områder, der i vores fritid gerne skal opfordre til fysisk aktivitet, er derfor større end nogensinde. KOMPAN ser det som sit grundlæggende formål, at motivere til legende fysisk aktivitet.

FNs Børnekonvention artikel 31 beskriver at deltagerstaterne skal give “barnet ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv. Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for kulturel, kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfoldelse.” 

Aktive mennesker er gladere mennesker

Vi tror på, at alle mennesker, uanset alder og evner, bør opleve glæden ved fysisk aktivitet, og at de bør tilbydes både mulighed og adgang til leg og motion i deres eget nærmiljø. Aktive mennesker er gladere mennesker. Fysisk aktivitet bidrager til velvære, fysisk og mentalt helbred, og hjælper mennesker til at præstere. Fysisk aktivitet giver mennesker appetit på livet og en tendens til at bidrage positivt til gladere og sundere lokalsamfund.

Udfordringen

I de industrialiserede lande bor størstedelen af befolkningen i byerne. Det betyder mindre plads til rekreative, fysiske og sociale aktiviteter – mere og mere plads bruges i stedet til infrastruktur og erhverv. Den stadig mere og mere inaktive hverdag skaber lokalsamfund, hvor folk er fysisk inaktive. Globalt er 25% af alle voksne og over 80% unge fysisk inaktive. Det har en negativ effekt på vores helbred, og medfører i fremtiden alarmerende negativ sundhedsulighed og udgifter for vores samfund. Ifølge WHO, er fysisk inaktivitet blandt de fire hovedårsager til for tidlig død.

Fordelene ved at være fysisk aktiv er velkendte og veldokumenterede. Aktive mennesker forbedrer både deres fysiske og mentale velvære, som forstærker deres individuelle udvikling. Men fordelene er meget større end vi alle egentlig går og tror. En aktiv by er en by i udvikling som investerer i forbedringer - ikke kun for økonomien, infrastrukturen og miljøet, men også for aktive fritidsmuligheder og det sociale liv for alle byens borgere.

Et voksende antal byer tager udfordringen op, og føler en forpligtigelse til at investere i deres nærmiljøers aktive fritidsmuligheder. Forskning indledt af KOMPAN viser, at mennesker ønsker at være fysisk aktive, men at det ikke lykkedes for dem. Dette skyldes i høj grad, at arbejde og transport fylder meget i deres hverdag. Forskningen giver en værdifuld indsigt, da den endvidere også afslører, at hele 60% af borgerne føler, at nutidens offentlige rum ikke motiverer dem til at være fysisk aktive. KOMPAN ser det som en vigtig mission at hjælpe til at skabe og støtte op om behovet for attraktive offentlige fritidsområder for sundheden, velværen og den sociale interaktion.